Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 Kalulo 1

‘Nikabata Yelatehile’

‘Nikabata Yelatehile’

Ngu ilatehile. Bakeñisa kuli neitukufalezwi kufula bucwañi mwa lifulelo, hamulaho wa nako iyo ipumana kuli seiinzi inosi, haisaliyo kwa lingu zeñwi. Mi haisa bona mutapi kamba mulisana. Sekuunsufala. Ki kale ilatehela mwa musindi mo kufumaneha libatana, mi haisana yaisileleza. Kwa mafelelezo, ngu yeo iutwa linzwi leiziba, ili la mulisana, mi waimatela, kuyoiswala, kuiputela mwa siapalo sahae, ni kuiisa kwahae.

JEHOVA ukuta-kutezi kuibapanya ku mulisana ya cwalo. Mwa Linzwi lahae, ulukolwisa kuli: ‘Ki na yakabuziseza za lingu zaka, mi nikalibatisisa.’—Ezekiele 34:11, 12.

‘Lingu za Mwa Mafulisezo Aka’

Ki bomañi lingu za Jehova? Ka bukuswani, lingu za Jehova ki batu babamulata ili babamulapela. Bibele ibulela kuli: ‘Amutaheñi, lukubame, luiname; luwe ka mañwele fapilaa Muñaa Bupilo, Mubupi waluna. Kakuli ki Yena Mulimu waluna, mi ki luna sicaba sa mwa mafulisezo ahae, ni mutapi oliswa ki lizoho lahae.’ (Samu 95:6, 7) Sina lingu zelatelela mulisana, balapeli ba Jehova baitatela kulatelela Mulisana wabona. Kana ki batu babapetehile? Batili. Fokuñwi batanga ba Mulimu babanga sina ‘mutapi ohasani,’ ni sina ‘lingu zelatehile.’ (Ezekiele 34:12; Mateu 15:24; 1 Pitrosi 2:25) Nihakulicwalo, mutu hakeluha mwa nzila, Jehova hamungangi kuli hasaakona kukuta kuyena.

 Kana muikutwa kuli Jehova usali mulisanaa mina? Jehova ubonisa cwañi kuli ki Mulisana mwa linako zaluna? Munyakisise linzila zetaalu:

Walufepa kwa moya. Jehova ubulela kuli: ‘Nikaliliseza kwa mafulisezo amande,’ mi ‘likabuta mwa milaka yeminde, lifulele mwa mafulisezo a nunile.’ (Ezekiele 34:14) Jehova hasika palelwa kulufa lico zende za kwa moya ili zamifuta-futa, ka nako yeswanela. Kana mwahupula hatiso yeñwi, ngambolo, kamba vidio yenealabile tapelo yamina? Kana taba yeo neisika mikolwisa kuli Jehova wa mibabalela ka butu?

Walusileleza ni kulutusa. Jehova usepisa kuli: ‘Nikabata yelatehile, nikutise yekeluhile, nitame silama sesilobehile, mi nitiise yekula.’ (Ezekiele 34:16) Jehova utiisa babafokozi ni babaziyelizwe ki lipilaelo za mwa bupilo. Utama litombo za lingu zahae ilikuli lifole haliholofalizwe, nihaiba kuli liholofalizwe ki lingu zeñwi, ili kutalusa balumeli babañwi. Kutuha fo, Jehova ukutisa babakeluhile mwa nzila ni kutusa babakatazwa ki maikuto a kuzwafa.

Jehova waiyakatwa luna. Jehova ubulela kuli: ‘Nilizwise mwa mabaka kaufela mo liilo hasanela.’ Mi uekeza kuli: ‘Nikabata yelatehile.’ (Ezekiele 34:12, 16) Jehova haangi kuli ngu yelatehile haisakona kukuta. Wazibanga kuli ngu yatondahala, mi waibatanga, mi haifumana, watabanga. (Mateu 18:12-14) Mane ubiza balapeli bahae ba niti kuli, ‘lingu zaka, mina lingu za mwa mafulisezo aka.’ (Ezekiele 34:31) Ni mina mubabañwi ba lingu zeo.

Jehova haangi kuli ngu yelatehile haisakona kukuta. Watabanga hafumani ngu yenelatehile

‘Mazazi Aluna Uakalise Sinca, Abe Sina A Kwakale’

Ki kabakalañi Jehova habata hahulu kuli mukutele kuyena? Kakuli ubata kuli mube babatabile. Usepisa kuli kwa lingu zahae ‘kukanela pula ya limbuyoti.’ (Ezekiele 34:26) Sepiso yeo ki ya niti. Muiponezi kale mwa mifuyaulezi Jehova.

Muhupule zeezahezi mwa bupilo bwamina hanemukalile kuziba Jehova. Ka mutala, nemuikutwile cwañi hane muitutile niti ka za libizo la Mulimu ni zalelile kuezeza batu? Kana mwahupula mone muikutwelanga kukatuluha hane muswalisananga ni Bakreste babañwi kwa mikopano yeminyinyani ni yemituna? Hamulaho wa kuabana taba yende ni mutu yatabezi, kana nemusa kutelangi kwa ndu yamina inze mutabile?

Musakona kuba ni tabo yene mubanga ni yona yeo. Batanga ba Mulimu bakwaikale nebalapezi kuli: ‘Ulusikululele Kuwena Muñaa Bupilo; mi fo, luka sikuluha; mazazi aluna uakalise sinca, abe sina a kwakale.’ (Malilo 5:21) Jehova naalabile tapelo yeo, mi batu bahae nebabile ni tabo hane bakalile hape kumusebeleza. (Nehemia 8:17) Jehova ukaeza nto yeswana ni kumina.

Nihakulicwalo, kukutela ku Jehova haki nto yebunolo. Munyakisise zekona kutahisa kuli kumibele taata kukutela ku Jehova mi muitute ni zekona kumitusa.