Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Mukutele ku Jehova

 Kalulo 5

Mukutele ku ‘Mulisana ni Muokameli wa Mioyo Yamina’

Mukutele ku ‘Mulisana ni Muokameli wa Mioyo Yamina’

Kana muinelo wamina waswana ni yeñwi ya litaba zenyakisisizwe mwa broshuwa ye? Haiba ki cwalo, uzibe mukafumana tuso yetokwahala. Batanga ba Mulimu babasepahala, ba mwa linako zeneiñolwa Bibele ni ba mwa linako za cwale, batalimani ni miinelo yeswana ni yeo. Sina feela mone batuselizwe ki Jehova kuli batiyele miinelo yeo, ni mina mwakona kufumana tuso yeswana.

Jehova ukamiamuhela hamukakutela kuyena

 MUKOLWE kuli Jehova ukamiamuhela hamukakutela kuyena. Ukamitusa kuambuka lipilaelo, maikuto a zwafisa, ni kumitusa kuba ni kozo ya mwa munahano, hamohocwalo ni tabo yetiswa ki kuba ni lizwalo lelikenile. Mi mukasusuezwa kukala kuswalisana hape ni balapeli babañwi mwa kusebeleza Jehova. Muinelo wamina ukaswana ni wa Bakreste ba mwa linako za baapositola, bane bañolezwi ki muapositola Pitrosi kuli: ‘Nemuswana sina lingu, zelatehile; kono cwale mukutezi ku mulisana ni muokameli wa mioyo yamina.’—1 Pitrosi 2:25.

Kukutela ku Jehova ki yona nto yabutokwa hahulu yemuswanela kueza. Libaka kikuli hamukaeza cwalo mukatabisa pilu ya Jehova. (Liproverbia 27:11) Sina hamuziba, Jehova unani maikuto, kacwalo, likezo zaluna za muamanga. Niteñi, Jehova haluhapelezi kuli lumulate ni kumusebeleza. (Deuteronoma 30:19, 20) Caziba yomuñwi wa litaba za Bibele ubulela kuli: “Hakuna yaka mikwahululela pilu yamina, muswanela kuikwahululela yona mina bañi.” Luiketela kukwahulula sikwalo sa pilu yaluna, ka kulapela Jehova ka pilu yetezi lilato. Halueza cwalo, lumufa mpo yabutokwa, bona busepahali bwaluna, ili nto yekamutahiseza hahulu tabo. Kubulela feela niti, hakuna nto yekona kufita tabo yelufumana mwa kusebeleza Jehova ka nzila yemuswanela.—Likezo 20:35; Sinulo 4:11.

Kutuha fo, hamukakalisa kulapela Jehova hape, silikani samina ni Jehova sikatiya. (Mateu 5:3) Ka nzila ifi? Batu babañata mwa lifasi baipuzanga kuli: ‘Lupilelañi?’ Babata hahulu kuziba likalabo kwa lipuzo zeama mulelo wa bupilo. Jehova naabupile batu ni takazo ya kubata kuziba likalabo kwa lipuzo zecwalo. Naalubupile ka nzila yelukonisa kumusebeleza ka tabo. Kuziba kuli lusebeleza Jehova bakeñisa kuli lwamulata, kulutahiseza tabo yetuna, mi hakuna nto yefita yeo.—Samu 63:1-5.

Shangwe muzibe kuli Jehova ubata kuli mukutele kuyena. Mukona kuziba cwañi taba yeo? Mulemuhe kuli, broshuwa ye isika lukiswa kale, nekufitisizwe litapelo zeñata, mi hamulaho neilukisizwe ka tokomelo yetuna hahulu. Mwendi yanaamitiselize broshuwa ye, ki muuna-muhulu mwa puteho kamba mulumeli ka mina. Mi nemususuelizwe kuibala ni kunga muhato kulikana ni lushango loluli ku yona. Ze kaufela ki lisupo zebonisa kuli Jehova hasika milibala. Kono mane yena umimema ka musa kuli mukutele kuyena.—Joani 6:44.

Kuziba kuli Jehova halibali batanga bahae babakeluhile mwa nzila, kwa luomba-omba luli. Ki yona nto yanaaitebuhile hahulu kaizeli yabizwa Donna. Kaizeli yo uli: “Nenikeluhile mwa niti hanyinyani hanyinyani, kono kamita neninahananga manzwi a kwa Samu 139:23, 24, ali: ‘Unisefe Mulimu, mi uzibe pilu yaka; unilike, mi uzibe mihupulo yaka. Ubone haiba kunani mukwa omuñwi omaswe ku na, mi unizamaise mwa nzila ya bupilo bobusa feli.’ Neniziba kuli haniswaneli kuba wa lifasi, mi hape neniziba kuli nenilukela feela kuba mwa kopano ya Jehova. Nakala kulemuha kuli Jehova naasika nilibala, nenitokwa feela kukutela kuyena. Mi nitabile hahulu kuli neniezize cwalo!”

“Nakala kulemuha kuli Jehova naasika nilibala, nenitokwa feela kukutela kuyena”

Lulapela hahulu kuli ni mina mube hape ni ‘tabo ya Muñaa Bupilo.’ (Nehemia 8:10) Hamuna kuinyaza hamukakutela ku Jehova.