Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Liñolo Lelizwa Kwa Sitopa Sesietelela

Liñolo Lelizwa Kwa Sitopa Sesietelela

Kwa balumeli ka luna:

Sina hamuziba, litaba zeñata zeñozwi mwa Bibele, liama batu. Buñata bwabona neli baana ni basali babasepahala bane batalimani ni matata aswana ni elutalimana ni ona. Nebanani ‘maikuto aswana ni aluna.’ (Jakobo 5:17) Babañwi nebatalimana ni matata mi nebakatazwa ki lipilaelo. Babañwi nebaezizwe maswe ki batu ba mwa mabasi abona kamba balapeli ka bona. Mi babañata nebaikutwa mulatu bakeñisa mafosisa abona.

Kana batu bao nebatuhezi kusebeleza Jehova ka kutala? Batili. Buñata bwabona nebaswana sina walisamu yanaalapezi kuli: ‘Nayambaela sina ngu yelatehile; ubate mutangaa hao; kakuli hanilibali milao yahao.’ (Samu 119:176) Kana ni mina ki mona momuikutwela cwalo?

Jehova halibali balapeli bahae babakeluhile mwa mutapi. Kono mane yena ubata kuli bakutele kuyena mi hañata ueza cwalo ka kuitusisa balumeli ka bona. Ka mutala, munyakisise mo Jehova naatuselize mutangaa hae Jobo, yanaaipumani mwa miinelo yemiñata yetaata, ye kopanyeleza kulatehelwa ki maluwo ahae, kushwelwa ki balatiwa bahae, ni kukula butuku bobutuna. Jobo hape naaitiisize muta balikani bahae bane baswanela kumutusa nebamubulelezi lipulelo zemaswe. Kono Jobo naasika fulalela Jehova, nihaike kuli nako yeñwi naabile ni mubonelo ofosahezi ka za lika zeneezahala kuyena. (Jobo 1:22; 2:10) Jehova naatusize cwañi Jobo kuba ni mubonelo olukile?

Nzila yeñwi yeo Jehova naatusize Jobo ka yona, neeli ka kuitusisa Elihu mulumeli ka yena. Jobo hanaatalusa maikuto ahae, Elihu ateeleza ka tokomelo mi hamulaho abulela mwanaaikutwela. Naabuleziñi? Kana naanyazize Jobo kamba kumutahiseza kuikutwa mulatu kamba maswabi? Kana Elihu naaikunga kuba yomutuna ku Jobo? Kutokwa nihanyinyani! Ka kususumezwa ki moya wa Mulimu, Elihu naabulezi kuli: ‘Fapilaa Mulimu nilikana ni wena, ni na, nibupilwe ka lizupa sina wena.’ Mi atiisa Jobo ka kumubulelela kuli: ‘Hauna kungangama fapilaa ka, butuna bwaka busike bwa kulimba.’ (Jobo 33:6, 7) Mwasibaka sa kuekeza kwa butata bwa naatalimana ni bona, Elihu ka lilato naafile Jobo kelezo ni susuezo za naatokwa.

Shangwe mulemuhe kuli lulukisize broshuwa ye, ka mulelo oswana. Sapili neluteelelize, ni kunyakisisa ka tokomelo miinelo ni maikuto a buñata bwa batu bane bakeluhile mwa nzila. (Liproverbia 18:13) Kihona cwale lulapela ni kunyakisisa litaba za mwa Mañolo zebonisa mo Jehova naatuselize batanga bahae ba mwa linako za kwaikale hane batalimani ni miinelo yeswana. Hasamulaho, lwakopanya litaba zeo za mwa Mañolo ni litaba zeezahezi mwa linako zaluna kupanga broshuwa ye. Lumisusueza hahulu kunyakisisa litaba ze. Shangwe mukolwe kuli lwamilata luli.

Sitopa Sesietelela sa Lipaki za Jehova