Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Lipaki za Jehova

Silozi

Lukona Kufumana Kai Likalabo Kwa Lipuzo za Butokwa Mwa Bupilo?

Lukona Kufumana Kai Likalabo Kwa Lipuzo za Butokwa Mwa Bupilo?

Kana lukona kulifumana . . .

  • ku ba sayansi?

  • ku ba lituto za butali bwa batu?

  • mwa Bibele?

 YOMUÑWI WA BAÑOLI BA BIBELE NAAKUPILE MULIMU KULI

‘Unife kutwisiso . . . Linzwi lahao, ki yona niti.’ —Samu 119:144, 160, Bibele ye Kenile, Hatiso ya 1951.

Bibele itusa batu babañata kufumana likalabo kwa lipuzo zabona.

Kana mwatabela kuba yomuñwi wa batu bao?

Webusaiti ya jw.org yakona kumitusa.

MUIPALELE litaba ze, fa Intaneti

MUBUHE Mavidio atomile fa litaba za mwa Bibele

 KWA LIPUZO ZA BUTOKWA ZE, KI IFI YEMIBILAEZANGA HAHULU?

  • Mulelo wa bupilo ki ufi?

  • Kana lwaswanela kunyaza Mulimu bakeñisa manyando aluna?

  • Ki lika mañi zeezahalanga mutu hashwa?

Mufumane likalabo za Bibele kwa lipuzo zeo fa Webusaiti ya jw.org.

(Mubone mwa puo ya Sikuwa, mwatasaa BIBLE TEACHINGS > BIBLE QUESTIONS ANSWERED)

Muitute Zeñata

KI BO MAÑI BABAEZA TATO YA JEHOVA KACENU?

Ki Lika Mañi ze fa Sibaka Saluna sa fa Intaneti?

Mwakona kuituta zeñata ka za luna ni litumelo zaluna hamohocwalo ni kufumana likalabo kwa lipuzo zamina za Bibele.