Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 15

Jesu Ueza Makazo Yapili

Jesu Ueza Makazo Yapili

JOANI 2:1-12

  • MUKITI WA LINYALO MWA KANA

  • JESU UFETULA MEZI KUEZA WAINE

Sekufitile mazazi amalaalu kuzwa Natanaele fabela yomuñwi wa balutiwa ba Jesu bapili. Jesu ni babañwi kwa balutiwa bahae bapili bao baliba kwa mutulo kwa sikiliti sa Galilea, habo bona. Baya kwa Kana, yona tolopo yahabo Natanaele. Tolopo yeo ifumaneha mwa malundu kwa mutulo wa Nazareta, kona kwanaahulezi Jesu. Bamemezwi kwa mukiti wa linyalo mwa Kana.

Mahe Jesu ni yena utile kwa mukiti wo. Ka kuba mulikanaa lubasi lwa babanyalana, Maria ubonahala kuli upatehile kutusa baenyi babañata babatile. Kacwalo ulemuha kapili kuli waine ifelile, mi utaluseza Jesu, uli: “Habana waine.”—Joani 2: 3.

Ka kubulela cwalo, Maria uakaleza kuli Jesu aeze sesiñwi ka za waine yefelile. Kono Jesu yena ualaba kuli: “Musali, taba yeo iama cwañi na ni wena?” (Joani 2: 4) Ka kuba Mulena yaketilwe ki Mulimu, Jesu uswanela kulatelela litaelo zezwa ku Ndatahe ya kwa lihalimu, isiñi zezwa kwa lubasi kamba balikani. Ka butali, Maria usiya taba mwa mazoho a mwanaa hae, ka kubulelela balibeleli kuli: “Mueze saka mibulelela kaufela.”—Joani 2: 5.

Kunani linkwana za mezi ze 6 za kupanga fa macwe, mi ku yeñwi ni yeñwi kukona kukena mezi afitelela malita a 40. Jesu ubulelela balibeleli kuli: “Hamutaze mezi mwa linkwana.” Kihona ali: “Hamuke mwateñi cwale mi muiseze muzamaisi wa mukiti.”—Joani 2:7, 8.

Muzamaisi wa mukiti utabiswa ki waine yende kono hazibi kuli iezizwe ka makazo. Ubiza munyali, mi uli: “Mutu kaufela ufanga batu waine yende pili, mi hase bakozwi kihona abafa yebusula. Wena ubulukile waine yende kufitela nako ye.”—Joani 2:10.

Ye ki yona makazo yapili yaeza Jesu. Tumelo ya balutiwa bahae ku yena yatiya hababona makazo ye. Hasamulaho, Jesu, mahe, ni banyani bahae baya kwa muleneñi wa Kapernauma o kwa mutulo-wiko wa likamba la Liwate la Galilea.