Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 40

Tuto ya za Kuswalela

Tuto ya za Kuswalela

LUKA 7:36-50

  • MUSALI WA MUEZALIBI USELA JESU MAFULA KWA MAHUTU

  • JESU USWANISEZA MUEZALIBI KU MUTU YA KOLOTILE

Batu baanga mihato yeshutana-shutana habautwa lituto za Jesu ni kubona likezo zahae, ka kuya ka moliinezi lipilu zabona. Taba yeo iiponelwa hande ku zeezahala mwa ndu yeñwi ya mwa Galilea. Mufalisi yabizwa Simoni umemela Jesu kwa sico, mwendi ilikuli azibe hande mutu yasweli kueza lika zekomokisa cwalo. Mwendi ka mulelo wa kuyo kutaza baba liteñi, Jesu ulumela kuya kwa ndu ko, sina mwanaezelize hanaamemilwe kuyo ca ni batelisi ni baezalibi.

Kono Jesu haamuhelwi hande sina mobaamuhelelwanga baenyi. Mwa Palestine, batu banani sizo sa kuamuhela baenyi ka kubatapisa kwa mahutu ka mezi abata bakeñisa kuli makatulo acisanga ni kutala liluli batu habazamaya mwa mikwakwa ya maluli. Kono Jesu yena haba mutapisi kwa mahutu. Mi haba muamuheli ka kumutubeta sina mokuezezwanga ka sizo. Sizo sesiñwi ki sa kusela muenyi oli kwa milili ili kubonisa kuli uamuhezwi hande. Seo ni sona hasiezwi ku Jesu. Kana uamuhezwi hande?

Batu hase bainzi kwa tafule, bakala kuca lico. Habanze baca cwalo, musali yomuñwi ukena mwa muzuzu wo asika memiwa. Musali yo ‘uzibahala kuli ki muezalibi.’ (Luka 7:37) Batu babasika petahala kaufela ki baezalibi, kono musali yo yena uzibahala kuli upila ka muzamao omaswe, mwendi wa buhule. Mwendi uikutwezi lituto za Jesu, kukopanyeleza cwalo ni memo ya kuli ‘batu kaufela babaimezwi batahe ku yena kuli bato katuluswa.’ (Mateu 11:28, 29) Musali yo mwendi naasweli kubata kwainzi Jesu, bakeñisa kususuezwa ki manzwi ni likezo zahae.

Jesu hali kwa tafule, musali yo utaha kwamulaho wahae ni kuto kubama kwa mahutu ahae. Ulotiseza miyoko kwa mahutu a Jesu ni kumutaula yona ka milili ya kwa toho yahae. Umutubeta kwa mahutu ni kumusela mafula a sende anaalekile. Simoni utalima musali yo ka kusatabela, mi uipulelela mwa pilu, uli: “Kambe mutu yo neli mupolofita luli, naakaziba kuli musali yo yamuswala ki mutu yacwañi, kuli ki muezalibi.”—Luka 7:39.

Jesu ulemuha zanahana Simoni, mi uli: “Simoni, kunani taba yenibata kukubulelela.” Simoni ualaba kuli: “Muluti, haku ibulele!” Jesu uzwelapili uli: “Nekunani batu bababeli bane bakolotile masheleñi ku mukolotisi yomuñwi; yomuñwi naakolotile lidinari ze 500, kono yomuñwi yena naakolotile ze 50. Hane basina sa kumulifa, abaswalela ka pilu kaufela, sibeli sabona. Cwale ki mañi ku bona yaka mulata hahulu?” Mwendi ka kusatabela, Simoni ualaba kuli: “Nibona kuli ki yanaaswalezwi sikoloti sesituna.”—Luka 7:40-43.

Jesu walumela. Cwale utalima ku musali yo, mi ubulelela Simoni uli: “Kana wamubona musali yo? Nikeni mwa ndu yahao; hausika nifa mezi a kutapa kwa mahutu. Kono musali yo yena ukolobisize mahutu aka ka miyoko yahae ni kuataula ka milili yahae. Hausika nitubeta, kono musali yo, kuzwa fonitezi mwa ndu mo, hasika tuhela kutubeta mahutu aka. Hausika nitoza mafula kwa toho, kono musali yo uniselile mafula a sende kwa mahutu.” Jesu naakona kubona kuli musali yo ubonisa bupaki bwa kuli ubakezi luli muzamao wahae omaswe. Kacwalo, ufeza ka kubulela kuli: “Nikubulelela nili, libi zahae, niha lili zeñata, liswalezwi, kakuli ubonisize lilato lelituna. Kono yaswalelwa zenyinyani, ulata hanyinyani.”—Luka 7:44-47.

Jesu halumeleli muzamao omaswe. Kono ubonisa mukekecima ni kuli wautwisisa batu babaezanga libi zetuna kono ili bao hamulaho babonisanga kubaka ni kukutela ku Kreste kuli abaimulule. Mi musali yo uikutwa kuimululwa luli, Jesu hamubulelela kuli: “Libi zahao liswalezwi. . . . Tumelo yahao ikupilisize; uzamaye ka kozo.”—Luka 7:48, 50.