Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 46

Musali Ufoliswa ki Kuswala Kwa Siapalo sa Jesu

Musali Ufoliswa ki Kuswala Kwa Siapalo sa Jesu

MATEU 9:18-22 MAREKA 5:21-34 LUKA 8:40-48

  • MUSALI UFOLISWA KI KUSWALA KWA SIAPALO SA JESU

Taba ya kukuta kwa Jesu kuzwa kwa Dekapolisi yahasana mwahalaa Majuda babapila kwa likamba la kwa mutulo-wiko wa Liwate la Galilea. Mwendi babañwi bautwile kuli nakonyana kwamulaho hane kubile ni liñungwa, Jesu naakuzisize moya ni mezi, mi babañwi mwendi baziba kuli Jesu naafolisize muuna yanaakenwi ki madimona. Kacwalo, “buñata bobutuna” bukubukana kwa liwate, mwendi mwa Kapernauma ilikuli buamuhele Jesu. (Mareka 5:21) Jesu halongoka mwa sisepe, buñata bunyolelwa kubona zakaeza.

Yomuñwi wa batu babanyolezwi hahulu kubona Jesu ki Jairusi yomuñwi wa manduna ba sinagoge, mwendi sinagoge yeñwi ya mwa Kapernauma. Uwela kwa mahutu a Jesu ni kumukupa ka kukuta-kutela, kuli: “Mwanaka wamusizana ukula hahulu. Hakutahe shangwe, uto mubeya mazoho fahalimu kuli afole mi apile.” (Mareka 5:23) Jesu ukaeza cwañi ku Jairusi yamukupa ka taata kuli atuse mwanaa hae, wa lilimo ze 12 ili yalata hahulu?—Luka 8:42.

Jesu haya kwa ndu ya Jairusi, utalimana ni muinelo omuñwi obilaeza. Buñata bwa batu babazamaya ni Jesu, balibelela kubona haiba ukaeza makazo yeñwi. Nihakulicwalo, mwahalaa buñata bo kunani musali yomuñwi yabilaezwa ki butuku bwahae bobutuna.

Musali wa Mujuda yo, sakulile butuku bwa mweya ka lilimo ze 12. Ubatile baalafi babashutana-shutana, mi usinyehezwi ki masheleñi amañata kwa likalafo zene bamubulelelanga. Kono hasika fumana tuso. Mane butuku bwahae kihona ‘butotobela.’—Mareka 5:26.

Mwendi mwakona kuutwisisa kuli butuku bwahae, bwamutotobeza ni kumuswabisisa. Hañata mutu yakula butuku bobucwalo hakoni kulukuluha kutaluseza batu babañwi. Hape mwa Mulao wa Mushe, musali yakula butuku bwa mweya uungiwa kuba yasika kena. Mutu kaufela yamuswala kamba kuswala liapalo zahae zetampakani mali utokwa kutapa mi ukaba yasika kena kuisa kwa manzibwana.—Levitike 15:25-27.

Musali yo, ‘uutwile za Jesu,’ mi cwale ubata kumubona. Bakeñisa kuli hasika kena, ukena mwa buñata ka kusalemuseha, mi uipulelisa mwa pilu kuli: “Haiba niswala feela kwa liapalo zahae za fahalimu, nikafola.” Haswala kwa siapalo sa Jesu, honafo feela ulemuha kuli mweya wahae ki kale uyema! “Ufolile kwa butuku bwahae bobutuna.”—Mareka 5:27-29.

Cwale Jesu uli: “Ki mañi yanisweli?” Munahana kuli musali yo uikutwa cwañi hautwa manzwi ao? Pitrosi ualaba ka kunyaza Jesu ka kusalemuseha, uli: “Muluti, buñata bwakusinanisa mi bwakupitihanya.” Kono ki kabakalañi Jesu habuza kuli, “Ki mañi yanisweli?” Jesu uli: “Kunani yanisweli, kakuli naziba kuli maata azwile ku na.” (Luka 8:45, 46) Kaniti, maata azwile ku Jesu bakeñisa kufoliswa kwa musali yo.

vKa kuziba kuli ki kale alemuhiwa, musali yo uwela fapilaa Jesu, ka sabo ni kungangama. Fapilaa batu kaufela, ubulela niti ka za butuku bwahae ni mwafoliselizwe. Jesu umuomba-omba ka musa uli: “Mwanaka, tumelo yahao ikufolisize. Uzamaye ka kozo, mi ufole kwa butuku bwahao bobutuna.”—Mareka 5:34.

Kaniti, Yena yaketilwe ki Mulimu kuli abuse lifasi ki yalilato, yanani mukekecima ili yaisa pilu kwa batu mi unani maata a kubatusa!