Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 58

Jesu Ueza Linkwa Zeñata mi Ufa Temuso ka za Mumela

Jesu Ueza Linkwa Zeñata mi Ufa Temuso ka za Mumela

MATEU 15:32–16:12 MAREKA 8:1-21

  • JESU UFEPA BAANA BA 4,000

  • UFA TEMUSO KA ZA MUMELA WA BAFALISI

Buñata bobutuna bukubukana ku Jesu mwa sibaka sa Dekapolisi, kwaneku la upa wa Liwate la Galilea. Batile kuto teeleza ku yena ni kuto foliswa, mi bashimbile lizuma zetuna za lico.

Nihakulicwalo, hase kufitile nako, Jesu ubulelela balutiwa bahae kuli: “Nishwela buñata makeke, kakuli sebainzi ni na mazazi amalaalu, mi habana sakuca. Haiba nibalukulula kuya kwa mandu abona inze bashwile tala, bakapalelelwa mwa nzila, mi babañwi ku bona bazwa kwahule.” Balutiwa babuza kuli: “Mutu ukona kufumana kai linkwa zelikani, kwahule ni batu kwanu, zekona kukulisa batu ba?”—Mareka 8:2-4.

Jesu ualaba kuli: “Munani linkwa zekai?” Balutiwa bali: “Ze 7, ni tutapi tusikai.” (Mateu 15:34) Cwale Jesu ulaela batu kuina fafasi. Unga linkwa ni litapi, ulapela ku Mulimu mi ufa balutiwa bahae kuli baabele batu. Kaufela bona baca kukula. Bakubukanya buemba-emba bobusiyezi kutaza lizuma zetuna ze 7, nihaike kuli baana bababato ba 4,000, hamohocwalo ni basali ni banana, bacile!

Jesu hasalukuluzi buñata, yena ni balutiwa bahae basila ka sisepe kuya kwa Magadana, ili kwa wiko wa likamba la Liwate la Galilea. Teñi koo, Bafalisi hamohocwalo ni babañwi ba mwa sikwata sa Basaduki balika Jesu, bamukupa kuli ababonise sisupo sesizwa kwa lihalimu.

Ka kuziba mulelo wa bona, Jesu ubaalaba kuli: “Manzibwana mubulelanga kuli: ‘Kukasa hande, kakuli lihalimu lifubelezi,’ mi kakusasana muli: ‘Kacenu kukaba ni silami ni pula, kakuli lihalimu lifubelezi kono kunani malu.’ Muziba kutalusa molibonahalela lihalimu, kono hamukoni kutalusa lisupo za linako.” (Mateu 16:2, 3) Cwale Jesu ubulelela Bafalisi ni Basaduki kuli habana kufiwa sisupo kwandaa sisupo sa Jonasi.

Jesu ni balutiwa bahae bakena mwa sisepe mi baya kwa Betsaida, kwa mutulo-wiko wa likamba la liwate. Habali mwa nzila, balutiwa balemuha kuli balibezi kushimba linkwa zeñata. Bashimbile feela sinkwa silisiñwi. Ka kuhupula kuli ki hona hanaasazo kopana ni Bafalisi ni Basaduki babayemela Heroda, Jesu ulemusa balutiwa kuli: “Mutone; mutokomele mumela wa Bafalisi ni mumela wa Heroda.” Ka mafosisa, balutiwa banahana kuli Jesu habulela ka za mumela uama kubona kakuli balibezi kushimba linkwa. Ka kulemuha mafosisa abona, Jesu uli: “Mukananelañi ka za kutokwa linkwa?”—Mareka 8:15-17.

Jesu kihona hanaasazo fepa batu babañata-ñata ka linkwa. Ka mukwa ocwalo, balutiwa baswanela kulemuha kuli Jesu habilaezwi ki taba ya kuli habana linkwa. Ubabuza kuli: “Kana hamuhupuli hane nikomaunezi baana ba 5,000  linkwa zeketalizoho, ki lizuma zekai zene mutalize ka buemba-emba bone busiyezi?” Baalaba bali: “Ze 12.” Jesu uzwelapili uli: “Hane nikomaunezi baana ba 4,000 linkwa ze 7, nemutalize lizuma zetuna zekai ka buemba-emba bone busiyezi?” Bali: “Ze 7.”—Mareka 8:18-20.

Jesu ubuza kuli: “Mupalelwa cwañi kulemuha kuli hanisika bulela za linkwa ku mina?” Uekeza kuli: “Kono mutokomele mumela wa Bafalisi ni Basaduki.”—Mateu 16:11.

Balutiwa cwale bautwisisa zatalusa Jesu. Mumela uitusiswanga kwa kutundulukisa sinkwa. Jesu uitusisa pulelo ya mumela ili kutalusa bumaswe bwa Bafalisi. Ulemusa balutiwa kuli batokomele “lituto za Bafalisi ni Basaduki,” zekona kusinya mutu.—Mateu 16:12.