Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 36

Muzamaisi wa Masole Ubonisa Tumelo Yetuna

Muzamaisi wa Masole Ubonisa Tumelo Yetuna

MATEU 8:5-13 LUKA 7:1-10

  • MUTANGAA MUZAMAISI WA MASOLE WAFOLISWA

  • BABANANI TUMELO BAKAFUYAULWA

Hasafile Ngambolo ya fa Lilundu, Jesu uya kwa muleneñi wa Kapernauma. Mwateñi uatumelwa ki baana-bahulu ba Majuda. Balumilwe ki muuna wa sicaba sisili—ili muzamaisi wa masole ba Maroma, yazamaisa sitopa sa masole ba 100.

Mutangaa muzamaisi wa masole ukula hahulu mi utuha ashwa. Nihaike kuli muzamaisi wa masole ki Mulicaba, ubata kuli Jesu amutuse. Majuda babulelela Jesu kuli mutangaa muuna yo “ulapami mwa ndu, uomelezi luñañali, mi uutwa hahulu butuku.” (Mateu 8:6) Baana-bahulu ba Majuda bataluseza Jesu kuli muuna yo waswanela kutusiwa, bali: “Ulata sicaba saluna mi ki yena yaluyahezi sinagoge.”—Luka 7:4, 5.

Honafo Jesu uya ni baana-bahulu bao kwa ndu ya muzamaisi wa masole. Habanze baatumela, muzamaisi wa masole uluma balikani kuyo bulelela Jesu kuli: “Muñaaka, usike waikataza, kakuli haku niswaneli kuli ukene mwatasaa situwa sa ndu yaka. Ki lona libaka hane niikutwile kuli haniswaneli kutaha ku wena.” (Luka 7:6, 7) Bo ki buikokobezo luli bwabonisa muuna yatwaezi kufa litaelo! Mi nto yeo ibonisa shutano ye mwahalaa muuna yo ni Maroma babaezanga maswe batanga babona.—Mateu 8:9.

Kusina kukakanya, muzamaisi wa masole yo waziba kuli Majuda habakopani ni batu besi Majuda. (Likezo 10:28) Mwendi ka kuhupula taba yeo, muuna yo utaluseza balikani bahae kuli bayo bulelela Jesu kuli: “Ubulele linzwi, mi mutangaaka ukafola.”—Luka 7:7.

Jesu hautwa cwalo wakomoka mi uli: “Namibulelela, nili, nihaiba mwa Isilaele, hanisika fumana mwateñi tumelo yetuna cwana.” (Luka 7:9) Balikani ba muzamaisi wa masole habakuta kwa ndu yahae, bafumana kuli mutanga yanaakula hahulu ufolile.

Jesu hasafolisize mutanga yo, uitusisa kolo yeo kubonisa kuli batu besi Majuda babanani tumelo bakafuyaulwa, uli: “Babañata bakataha kuzwa kwa upa ni kwa wiko mi bakato ina kwa tafule ni Abrahama ni Isaka ni Jakobo mwa Mubuso wa mahalimu.” Majuda babasina tumelo bo? Jesu ubulela kuli “bakanepelwa kwande mwa lififi. Mi kona ko, ki kona kobaka yo lilela ni kukweca meeno.”—Mateu 8:11, 12.

Ka mukwa ocwalo, Majuda ba ka sipepo babasa amuheli kolo yefiwa pili ku bona ya kuba mwa Mubuso ni Kreste bakahaniwa. Kono, ka mubulelelo omuñwi, Balicaba bakaamuhelwa kwa tafule, ili kukena “mwa Mubuso wa mahalimu.”