Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 20

Jesu Ueza Makazo Yabubeli Mwa Kana

Jesu Ueza Makazo Yabubeli Mwa Kana

MAREKA 1:14, 15 LUKA 4:14, 15 JOANI 4:43-54

  • JESU UKUTAZA KULI “MUBUSO WA MULIMU USUTELEZI FAKAUFI”

  • UFOLISA MUSHIMANI ALI KWAHULE NI YENA

Jesu uya habo yena, hamulaho wa kuina mazazi abato ba amabeli mwa Samaria. Ukutalize hahulu mwa Judea, kono fa hakuteli kwa Galilea kuyo pumula. Mane ukalisa kukutaza hahulu ni kufita mwa naha yahulezi ku yona. Mwendi halibeleli kuamuhelwa hande mwa sibaka seo, kakuli naabulezi kuli “mupolofita hakutekiwi mwa naha ya habo yena.” (Joani 4:44) Balutiwa bahae bakutela habo bona, kwa mabasi abona, ni kwa misebezi yene baezanga, kufita kuzwelapili kuina ni Jesu.

Jesu ukala kukutaza taba mañi? Ki taba yeli: “Mubuso wa Mulimu usutelezi fakaufi. Mubake, mi mulumele taba yende.” (Mareka 1:15) Mi batu baeza cwañi? Mane batu babañata ba mwa Galilea baamuhela Jesu hande, ili kumufa likute. Baeza cwalo isiñi feela kabakala taba yakutaza. Babañwi ba mwa Galilea nebali teñi kwa mukiti wa Paseka mwa Jerusalema likwelinyana kwamulaho, mi nebaiponezi limakazo zanaaezize Jesu.—Joani 2:23.

Jesu ukalela kai bukombwa bwahae bobutuna mwa Galilea? Mwendi ki mwa Kana, mwanaafetuzi mezi kuba waine fa mukiti wa linyalo. Hakutezi mwa Kana, Jesu uutwa za mwanana yakula hahulu kuli mane u fakaufi ni kushwa. Mwanana yo, ki mwanaa nduna wa Mulena Heroda Antipasi, ili yo hasamulaho ulaela kuli Joani Mukolobezi apumiwe toho. Nduna yo uutwa kuli Jesu utile mwa Kana kuzwa kwa Judea. Kacwalo, uzwa habo yena kwa Kapernauma kutaha kwa Kana kuto bona Jesu. Nduna ya mwa masitapilu yo, ubulelela Jesu uli: “Mulena, haluye mwanaka yomunyinyani asika shwa kale.”—Joani 4:49.

Jesu ualaba ka manzwi akomokisa hahulu nduna yo, uli: “Zamaya; mwanaa hao wapila.” (Joani 4:50) Nduna wa Heroda yo ulumela zabulela Jesu mi ukutela habo yena. Hali mwa nzila ukatanyezwa ki batanga bahae babataha bahemile kuto mutaluseza taba yende. Ki niti, mwanaa hae wapila mi uiketile! Nduna ubabuza nako yakalile kuikutwa hande.

Bamubulelela bali: “Fibele nei mutuhezi mabani ka hora yabu 7.”—Joani 4:52.

Nduna ulemuha kuli yeo ki yona nako luli yanaaize ku yena Jesu: “Mwanaa hao wapila.” Hamulaho wa zeo, muuna yo yafumile kuli mane unani batanga, ni ba ndu yahae kaufela baba balutiwa ba Kreste.

Kacwalo, Jesu uezize limakazo zepeli mwa Kana, ili kufetula mezi kuba waine mi hasamulaho ni kufolisa mushimani ali kwahule ni yena ka likilomita zebato eza 26. Nihakulicwalo, zeo haki zona feela limakazo zaeza Jesu. Kono makazo yabubeli yeo ki ya butokwa, kakuli ibonisa kuli ki mupolofita wa Mulimu hakutela kwa Galilea. Kono cwale mupolofita yo ukakutekiwa cwañi mwa naha ya habo yena?

Kalabo ikazibahala Jesu hakakutela habo yena mwa Nazareta. Kukaezahalañi kwateñi?