Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 38

Joani Ubata Kuutwa ku Jesu

Joani Ubata Kuutwa ku Jesu

MATEU 11:2-15 LUKA 7:18-30

  • JOANI MUKOLOBEZI UBUZA ZA MUSEBEZI WA JESU

  • JESU ULUMBA JOANI

Joani Mukolobezi sainzi mwa tolongo nako yebato kwana silimo. Nihakulicwalo, uutwa za limakazo za Jesu. Munahane feela mwaikutwela Joani, balutiwa bahae haba mutaluseza kuli Jesu uzusize mwanaa mbelwa wa kwa Naine. Kono Joani ubata kuikutwela ku Jesu zelitalusa lika zeo. Kacwalo, Joani ubiza bababeli kwa balutiwa bahae. Kuto ezañi? Kuli ato baluma ku Jesu, kuyo mubuza kuli: “Kana ki wena yanaabulezwi kuli wataha, kamba lulibelele yomuñwi?”—Luka 7:19.

Kana puzo yeo yakomokisa? Joani ki muuna yasepahala. Hanaakolobeza Jesu ibato ba lilimo zepeli kwamulaho, naaboni moya wa Mulimu haushetumukela ku Jesu ni kuutwa linzwi la Mulimu la kulumelela Jesu. Halukoni kunahana kuli tumelo ya Joani ifokozi. Kambe ki cwalo, Jesu naasike ababaza hahulu Joani sina mwaezeza ka nako ye. Kono haiba Joani hakakanyi, ki kabakalañi habuza Jesu puzo ye?

Mwendi Joani ubata kuli Jesu amutaluseze kuli ki yena Mesia. Taba yeo neika mutiisa hanze anyanda mwa tolongo. Mi mwendi kunani libaka leliñwi Joani habuza puzo yeo. Waziba bupolofita bwa mwa Bibele bobubonisa kuli Yatozizwe wa Mulimu ukaba mulena ni mupulusi. Kono sekufitile likweli zeñata kuzwa fakolobelezwa Jesu, mi Joani usali mwa tolongo. Ka mukwa ocwalo, Joani ubuza za haiba kunani yomuñwi yataha, yakato yola Jesu, ili yakato taleleza lika kaufela zenepolofitilwe kuli likaezwa ki Mesia.

Kufita kubulelela feela balutiwa ba Joani kuli, ‘Ki na yanaabulezwi kuli ukataha,’ Jesu ubafa bupaki bobubonisa kuli utusiwa ki Mulimu kufolisa batu babañata babakula matuku a mifuta kaufela. Kihona ababulelela kuli: “Hamuye, muyo bihela Joani zemuutwa ni zemubona: Libofu selibona mi lihole zazamaya, ba mbingwa bakeniswa ni bo susu bautwa, babashwile bazuswa, mi babotana babulelelwa taba yende.”—Mateu 11:4, 5.

Puzo ya Joani mwendi ibonisa kuli naalibelela kuli Jesu ukaeza lika zeñata kufita zaeza, mwendi ni kuli uka muzwisa mwa tolongo. Kono Jesu ubulelela Joani kuli asike alibelela kuli Jesu ukaeza lika zeñwi kwandaa limakazo zasweli kueza.

Balutiwa ba Joani hase baile, Jesu ubulelela buñata kuli Joani ufita mupolofita. Ki yena “numwana” wa Jehova yapolofitilwe kwa Malaki 3:1. Hape ki yena mupolofita Elia, sina mokupolofitezwi kwa Malaki 4:5, 6. Jesu uli: “Kaniti namibulelela, nili: Ku babapepilwe ki basali, hakusika bonwa yafita Joani Mukolobezi, kono yomunyinyani mwa Mubuso wa mahalimu ki yomutuna ku yena.”—Mateu 11:11.

Jesu habulela kuli yomunyinyani mwa Mubuso wa mahalimu ki yomutuna ku Joani, utalusa kuli Joani hana kubusa mwa Mubuso wa kwa lihalimu. Joani naalukiselize Jesu nzila, kono ushwa pili Kreste asika kwalula kale nzila ya kuya kwa lihalimu. (Maheberu 10:19, 20) Nihakulicwalo, Joani ki mupolofita yasepahala wa Mulimu, mi ukaba fa lifasi mwa Mubuso wa Mulimu.