Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 31

Balutiwa Babubula Buloto la Sabata

Balutiwa Babubula Buloto la Sabata

MATEU 12:1-8 MAREKA 2:23-28 LUKA 6:1-5

  • BALUTIWA BABUBULA BULOTO LA SABATA

  • JESU KI YENA “MULENA WA SABATA”

Jesu ni balutiwa bahae cwale baya kwa mutulo kuliba kwa Galilea. Seli kwa makalelo a mbumbi, mi mwa masimu kunani buloto. Balutiwa balapile mi ka mukwa ocwalo babubula makunka a buloto ni kuca. Kono ki la Sabata, mi Bafalisi babona zebaeza.

Muhupule kuli Majuda babañwi mwa Jerusalema kihona hane basazo bata kubulaya Jesu, kakuli neba mutameleza kuli uloba mulao wa Sabata. Cwale Bafalisi batameleza balutiwa kabakala zebaezize. Bali: “Bona! Balutiwa bahao baeza seusa lumelezi mulao la Sabata.”—Mateu 12:2.

Bafalisi bali kububula buloto ni kubupikita mwa mazoho ni kubuca ki nto yeswana ni kukutula buloto ni kubupuputa. (Exoda 34:21) Mubonelo wabona otulile tikanyo ka za misebezi yesatokwi kueziwa la Sabata uimeza batu, kono Sabata neiezelizwe kuli ibe lizazi la tabo ni la kutiisa silikani ni Jehova. Jesu uhanyeza mubonelo wabona ofosahalile ka kufa mitala yebonisa kuli Jehova Mulimu naasabati kuli mulao Wahae wa Sabata uungiwe cwalo.

Mutala wapili wafa Jesu ki obulela za Davida ni baana banaali ni bona. Hane balapile, bakena mwa tabernakele ni kuca linkwa zene libeilwe fapilaa Mulimu. Linkwa zeo, zene lizwisizwe kale fapilaa Jehova ni kuyoliswa ka zenca, neliswanela kuciwa feela ki baprisita. Kono mwa muinelo wo, Davida ni baana banaali ni bona nebasika fiwa mulatu kabakala kuca linkwa zeo.—Livitike 24:5-9; 1 Samuele 21:1-6.

 Cwale Jesu ufa mutala wabubeli, uli: “Kana hamusika bala mwa Mulao kuli fa Lisabata baprisita mwa tempele nebasa mameli Sabata mi nebazwelapili basina mulatu?” Satalusa kikuli nihaiba la Sabata, baprisita nebabulaya lifolofolo za matabelo ni kueza misebezi yemiñwi kwa tempele. Mi Jesu uli: “Kono namibulelela nili, yomutuna kufita tempele uteñi fa.”—Mateu 12:5, 6; Numere 28:9.

Jesu hape uama kwa Mañolo kuli abatuse kuutwisisa zatalusa, uli: “Kambe nemuutwisisize zatalusa manzwi ali: ‘Nilata sishemo isiñi sitabelo,’ kambe nemusike mwanyaza babasina mulatu.” Kihona ali: “Kakuli Mwanaa mutu ki yena Mulena wa Sabata.” Jesu utalusa nako ya kwapili yakabusa ka kozo sina mulena ka lilimo ze 1,000.—Mateu 12:7, 8; Hosea 6:6.

Batu banyandisizwe hahulu ki Satani, mi mifilifili ni lindwa lizwelapili kuekezeha. Zeo likashutana hahulu ni Sabata yetuna ya puso ya Kreste, kakuli Jesu uka lufa pumulo yelutokwa ni yelunyolelwa hahulu!