Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 85

Kuba ni Tabo Bakeñisa Muezalibi Yabaka

Kuba ni Tabo Bakeñisa Muezalibi Yabaka

LUKA 15:1-10

  • LISWANISEZO KA ZA NGU NI SHELEÑI YA MUWAYA-WAYA YELATEHILE

  • MANGELOI A KWA LIHALIMU ABA NI TABO

Ka linako zeshutana-shutana mwahalaa nako ya bukombwa bwahae, Jesu ulutile batu za bunde bwa kuba ni buikokobezo. (Luka 14:8-11) Ubata kufumana baana ni basali babaitakaleza kusebeleza Mulimu ka buikokobezo. Kutofita ni ka nako yacwale, babañwi ku bona mwendi basali baezalibi.

Bafalisi ni bañoli balemuha kuli batu babangiwa kuli ki baezalibi basutelela ku Jesu ni kuamuhela lushango lwahae. Babulela bali: “Mutu yo uamuhela baezalibi ni kuca ni bona.” (Luka 15:2) Bafalisi ni bañoli baikutwa kuli ki babatuna mi baanga batu babañwi kuli ki babamasila. Bakeñisa kashwau kebanani kona kwa batu babacwalo, baeteleli ba Sijuda habaama kwa batu bao, baitusisa pulelo ya Siheberu yeli ‛am ha·’aʹrets, yetalusa “batu ba naha [lifasi].”

Jesu ka kushutana ni bona, yena ueza batu kaufela ka likute, ka musa, ni ka mufelañeke. Ka mukwa ocwalo, buñata bwa batu bamayemo a kwatasi, kukopanyeleza cwalo ni batu babazibahala kuli ki baezalibi, banyolelwa kuteeleza ku Jesu. Kono Jesu uikutwa cwañi mi ualaba cwañi batu babasweli kumulwanisa bakeñisa kuli utusa batu babacwalo?

Jesu ufa kalabo yenongile ka kuitusisa swanisezo yefita kwa pilu, yeswana ni yanaafile mwa Kapernauma. (Mateu 18:12-14) Jesu ubulela ka nzila yebonisa inge kuli Bafalisi balukile mi habasika lateha ku Mulimu. Kono babotana bona baboniswa inge batu babalatehile. Jesu uli:

“Ki ufi mutu ku mina yanani lingu ze 100 mi alatehelwa ki iliñwi ku zona, yasike asiya ze 99 mwa lihalaupa ni kuyo bata iliñwi yelatehile kufitela aifumana? Mi hasaifumani, uibeya fa maheta ni kutabela. Mi hafita kwa ndu, ubiza balikani bahae ni batu bayahile ni bona, mi uli ku bona: ‘Mutabe ni na, kakuli nifumani ngu yaka yenelatehile.’”—Luka 15:4-6.

Jesu ubonisa cwañi zeitalusa swanisezo yeo? Uli: “Nimibulelela kuli, ka mukwa oswana, tabo ikaba yetuna kwa lihalimu kabakala muezalibi alimuñwi yabaka kufita tabo yeliteñi kabakala ba 99 babalukile, babasa tokwi kubaka.”—Luka 15:7.

Bafalisi baswanela kuamiwa ki taba yabulela Jesu ya za kubaka. Baikutwa kuli balukile mi habatokwi kubaka. Lilimonyana kwamulaho, babañwi kwa Bafalisi hane banyazize Jesu bakeñisa kuli naaca ni batelisi ni baezalibi, Jesu naabaalabile kuli: “Hanisika tela kuto biza batu  babalukile, kono ni tilo biza baezalibi.” (Mareka 2:15-17) Bafalisi babaikunga kuli balukile bapalelwa kubona libaka habaswanela kubaka, ka mukwa ocwalo, habatahisi tabo kwa lihalimu. Kono muezalibi habaka luli, kuba ni tabo kwa lihalimu.

Jesu ukoñomeka sisupo sesibonisa kuli kubanga ni tabo yetuna kwa lihalimu muezalibi habaka, ka kufa swanisezo yeñwi yeama zeezahala fa lapa, uli: “Ki ufi musali yanani lidrakima zelishumi, mi haiba alatehelwa ki iliñwi ya lidrakima zeo, yasike atukisa lambi ni kufiyela ndu yahae ni kubata ka tokomelo kufitela aifumana? Mi haifumani, ubiza balikani bahae ni babayahile ni yena, mi uli: ‘Mutabe ni na, kakuli nifumani sheleñi ya drakima yene nilatehisize.’”—Luka 15:8, 9.

Zatalusa Jesu mwa swanisezo ye, zaswana ni zanaatalusa mwa swanisezo yanaafile yeama ngu yelatehile. Cwale uli: “Ka mukwa oswana, nimibulelela kuli, kubanga ni tabo mwahalaa mangeloi a Mulimu kabakala muezalibi alimuñwi yabaka.”—Luka 15:10.

Munahane feela taba ya kuli mangeloi aba ni tabo bakeñisa muezalibi yabaka! Taba yeo ki yetuna hahulu bakeñisa kuli muezalibi yabaka yo ni kufiwa tumelezo ya kuba mwa Mubuso wa Mulimu wa kwa lihalimu, ukaba ni situlo sesipahami kufita sa ona mangeloi! (1 Makorinte 6:2, 3) Kono mangeloi hamushweli muna. Cwale luna luswanela kuikutwa cwañi ka za muezalibi yakutela ku Mulimu ka kubaka luli?