Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 PUZO 5

Nikona Kueza Cwañi Haiba Nikatazwa Kwa Sikolo?

Nikona Kueza Cwañi Haiba Nikatazwa Kwa Sikolo?

LIBAKA HAMUTOKWA KUZIBA

Momuezeza hamukatazwa, kukona kunolofaza kamba kutatafaza muinelo.

NEMUKA EZA CWAÑI?

Munahane muinelo wo: Thomas haalati kuya kwa sikolo kacenu kamba kamuso. Mi haasa tabela kukutela kwa sikolo hape. Naakalisize kuikutwa cwalo, ibato ba likweli zetaalu kwamulaho, muta baakena ni bona sikolo nebanze bahasanya litaba zemaswe ka za hae. Hasamulaho, nebakalisize kumubiza ka mabizo a kumushendisa. Ka linako zeñwi, mutu yomuñwi naawisanga libuka mwa mazoho a Thomas ni kueza inge kuli uezize ka kusalela, mi fokuñwi mutu yomuñwi yamuzamaya mwamulaho naakona kumukasha, mi Thomas haitemuna, naapalelwanga kuziba yamukashize. Mabani, Thomas naakatalizwe maswe ni kufita, muta mutu yomuñwi naamulumezi lushango fa Intaneti lwa kumubemba . . .

Kambe neli mina Thomas, nemuka eza cwañi?

PILI MUNAHANISISE TABA YE!

Hakutalusi kuli hamuna maata a kuitwanela. Mane mwakona kutula mutu yamikataza yo, musatokwi kuposa liñindi. Ka mukwa ufi?

  •   MUSIKE MWANYEMA. Bibele ili: “Litanya u bonahalisa buhali bwa hae kaufela; kono mutu ya butali wa iswala, mi wa kuyuka.” (Liproverbia 29:11) Haiba mueza ka momukonela kaufela kuba ni buiswalo, kamba kusabonisa bunyemi bwamina, baba mikataza bakatuhela kueza cwalo.

  • MUSIKE MWAYOLISA MISUHA. Bibele ili: “Mu si ke mwa kutisa bumaswe ka bumaswe.” (Maroma 12:17) Hamuka kutisa misuha mukatatafaza feela muinelo.

  • MUSIKE MWAIKENYA MWA BUTATA. Bibele ili: “Mutu ya na ni ngana u bona kozi i sa taha, mi wa isabisa.” (Liproverbia 22:3) Mueze ka momukonela kaufela kuambuka batu babakona kumikenya mwa butata, mi musike mwaya kobafumanehanga batu babakataza babañwi.

  • MULIKE KUEZA LIKA ZASALIBELELI MUTU YAMIKATAZA. Bibele ili: “Kalabo ye bunolo i kuyula buhali.” (Liproverbia 15:1) Mane mwakona kulika kueza lisheha. Ka mutala, haiba mutu yamikataza amibulelela kuli mununile hahulu, mwakona kubonisa kuli mwalumela zabulela ka kualaba kuli: “Unepile, luli nitokwa kukutisa kwa mubili!”

  • MUSIYE MUTU YO. Nora, yanani lilimo ze 19 ubulela kuli: “Kukuza kubonisa kuli mutu uhulile mi utiile kufita mutu yamukataza. Mi kubonisa kuli mutu unani buiswalo, ili kalemeno kasina kona mutu yakataza babañwi.”—2 Timotea 2:24.

  • MUBONISE KULI HAMUSABI. Batu babakatazanga babañwi hañata balemuhanga batu babanani boi, ili bababonahala kuli habakoni kuitwanela. Kono batu babakataza bakatuhela kumikataza haiba balemuha kuli hamu basabi.

  • MUBULELELE MUTU YOMUÑWI. Mutu yomuñwi yanaabanga muluti ubulela kuli: “Nenisusuezanga bana ba sikolo kuli babihange mutu kaufela yabakataza. Kueza cwalo ki kwa butokwa kakuli kukona kutahisa kuli mutu yomuñwi asike akatazwa.”

Kusasaba kuka mifa maata asina ona mutu yamikataza