Buka ya Lipatisiso ya Lipaki za Jehova—Hatiso ya 2016

ZEMUKONA KUIKUNGELA