Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Libuka ni Libroshuwa Zeitusiswa Kwa Kuituta Bibele

Muitute Bibele ka kunyakisisa taba iliñwi ka iliñwi ka kuitusisa libuka ni libroshuwa ze, zemukona kuikungela fa Intaneti. Libuka za kuteeleza ni mavidio a mwa puo ya bo susu ni zona zafumaneha mwa lipuo zeñata.

Mukete puo, mi musine fokuñozwi kuli Mubate ilikuli mubone lihatiso ni mifuta yazona yefumaneha mwa puo yeo. Muñole manzwi amañwi a toho ya taba kuli mubone lihatiso zebulela za taba yeo.

 

MUBONE
Mukoloko
Mukoloko

Buka ya Lipatisiso ya Lipaki za Jehova—Hatiso ya 2016

Kutatuba Mañolo ka Zazi ni Zazi—2017

Muzwelepili Kutiisa Tumelo Yamina ku Jehova!—Maheb. 11:6

Muzwelepili Kulata Jehova!—Mat. 22:37

Mu Fumane Tuso kwa Lituto za Sikolo sa Bukombwa sa Teokratiki

Pampili ya Kumemela Batu Kwa Mukopano Omutuna wa 2016

Tukiso ya Mukopano Omutuna wa 2016

Mwa Kona ku ba Mulikan’a Mulimu!

Licinceho zeñwi mwa lihatiso za fa Intaneti mwendi halisika beiwa kale mwa lika zehatisizwe.