Mizwale babasepahala balukuluzwi mwa munganda wa tukufazo mwa Germany, ka 1945

BUKA YA MUKOPANO WA BUPILO NI BUKOMBWA September 2019

Liakalezo za Mwakuambolisanela ni Batu

Liakalezo za mwakuambolisanela ni batu ka za mo Mulimu aangela mañi ni mañi waluna.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

“Muprisita Kuya Kuile ka Mukwa wa Melekisedeke”

Melekisedeke naayemela cwañi Jesu?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

“Muluti wa Lika Zende Zene Sataha”

Tukiso ya tabernakele neiswaniseza cwañi tiululo?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Libaka Kuba ni Tumelo Hakuli Kwa Butokwa

Tumelo ki nto mañi, mi ki kabakalañi Bakreste habaswanela kuba ni yona?

KUPILA SINA BAKRESTE

Ki Sika Mañi Semuswanela Kueza Mwa Silimo sa Linanga?

Ki sika mañi sesika lutusa kuitiisa kusina taba ni ‘kalengelenge ka lizazi’ ni ‘linanga’ zetalusizwe kwa liñolo la Jeremia 17:8?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Kalimelo ya Mulimu Ibonisa Kuli Walulata

Jehova ulukalimelanga ka linzila zeñata. Nihaike kuli kalimelo ibutuku fokuñwi, halu iamuhela lukaba Bakreste babande.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Zelibisa Kwa Sibi ni Lifu

Kuba ni minahano yemaswe ki kona kokutahisanga kuli mutu aeze zemaswe. Kacwalo, haiba mukalisa kuba ni minahano yemaswe, ili yekona kutahisa kuli mueze sibi sesilibisa kwa lifu, ki lika mañi zemuswanela kueza?

KUPILA SINA BAKRESTE

‘Muzwelepili Kunahanisisa Lika Ze’

Satani ubata kutaza minahano yaluna ka lika zesaswaneli. Lukona kumuhanyeza cwañi?