Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KUPILA SINA BAKRESTE

Kuekeza Kwa Buikoneli Bwaluna Mwa Bukombwa—Kukalisa Lipuisano Zekona Kutahisa Kuli Lufe Bupaki

Kuekeza Kwa Buikoneli Bwaluna Mwa Bukombwa—Kukalisa Lipuisano Zekona Kutahisa Kuli Lufe Bupaki

Jesu naakonile kukutaza ka kutandalelwa ku musali wa Musamaria, kakuli naakalile kuambolisana ni yena. Lukona kuekeza cwañi kwa buikoneli bwaluna mwa bukombwa ka kukalisanga puisano ni batu belusa zibi?

  • Mube ni silikani mi muambole ni batu. Nihaike kuli Jesu naakatezi, naakalile puisano yahae ka kukupa mezi a kunwa. Kacwalo, mwakona kukalisa puisano yamina ka kulumelisa batu ka silikani, mi mwendi kihona mukaambola za kucisa kamba kubata kwa sibaka, kamba mane lika zeñwi zesweli kuezahala mwa silalanda semupila ku sona. Muhupule kuli mulelo wamina ki wa kukalisa puisano, kacwalo, muambole ka za taba ifi kamba ifi yekona kutahisa kuli mutu atabele. Haiba mutu yemuambola ni yena hatabeli, musike mwabilaela. Mulike kuambola ni mutu yomuñwi hape. Mukupe Jehova kuli amituse kuba ni bundume.—Neh. 2:4; Lik. 4:29.

  • Muitusise kolo yemufumana kaufela kwa kukutaza taba yende, kono musike mwaeza cwalo ka kumata-mata. Mueze momukonela kaufela kuli puisano yamina ituse mutu yemuambola ni yena. Haiba muhapeleza mutu kuambola ni mina, puisano yamina haina kuba yende mi mutu yemuambola ni yena wakona kuhana kuzwelapili kuambola ni mina. Musike mwaikutwa bumaswe haiba puisano yamina ifela musika kalisa kale kumukutaza. Haiba mukenelwanga ki sabo hamubata kukalisa kukutaza, muitwaeze kukalisanga lipuisano musina mulelo wa kukutaza. [Mubuhise ni kunyakisisa vidio 1.]

  • Mulike kubona fomukona kukalela kukutaza ku mutu yo, ka kutalusa za tumelo yamina, ili ka nzila yekatahisa kuli amibuze libaka hamulumela cwalo. Jesu naabulezi litaba zende zene tahisize kuli musali wa Musamaria amubuze lipuzo. Jesu hanaakalisize kukutaza taba yende ku musali yo, naalaba lipuzo za musali yo hande. [Mubuhise ni kunyakisisa vidio 2, mi kihona mukabuhisa ni kunyakisisa vidio 3.]