Kumemela batu kwa mikopano kwa Cook Islands

BUKA YA MUKOPANO WA BUPILO NI BUKOMBWA September 2017

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

Liakalezo za Mwakufela magazini ya Tawala ya Mulibeleli ni mwakulutela niti ka za Bibele ni litaba za sayansi. Muitusise litaba zeo kuli mulukise mitahisezo yamina.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Bulapeli Bobukenile Bwazwelapili Hape!

Pono yanaaboni Ezekiele ya tempele neikolwisize bo masiyaleti babasepahala ili Majuda bane bahapilwe mwa Babilona kuli bulapeli bobukenile nebukazwelapili hape.

KUPILA SINA BAKRESTE

Ki Kabakalañi Hamuunga Bulapeli Bobukenile Kuba Bwa Butokwa?

Bulapeli bobukenile sebufumaneha mwa lifasi kaufela. Kana mwanahanisisanga tohonolo yemunani yona ya kuziba Jehova Mulimu ni kumusebeleza?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Limbuyoti Zanaaka Ikola Isilaele Yomunca

Pono yanaaboni Ezekiele ya tempele neisepisize kuli bulapeli bobunca nebuka kutiswa sinca, mi ka za limbuyoti zene bakaikola batu, neisepisize kuli lika nelika onga-ongiwa hande, batu nebaka swalisana, mi nebaka pila mwa buiketo.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Kusepahala ku Jehova Kutahisa Limbuyoti

Likande la mwa Bibele la Maheberu babalaalu lakona kulutusa kuzwelapili kusepahala ku Jehova.

KUPILA SINA BAKRESTE

Musepahale Hamulikiwa

Jesu Kreste naazwezipili kusepahala ku Mulimu hanaalikilwe. Kana batu babasika petahala ni bona bakona kuzwelapili kusepahala habakukuezwa kuli basike basepahala ku Mulimu?

KUPILA SINA BAKRESTE

Musepahale Yomuñwi Mwa Lubasi Lwamina Hazwisiwa Mwa Puteho

Yomuñwi mwa lubasi lwaluna hazwisiwa mwa puteho, kutaata hahulu kuluna kuzwelapili kusepahala ku Jehova. Ki lika mañi zekona kulutusa kuzwelapili kusepahala?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Kana Mwazwelapili Kusebeleza Jehova?

Daniele naazwezipili kusebeleza Mulimu. Naasika lumeleza nto ifi kamba ifi kuli imupalelwise kueza lika za kwa moya.

KUPILA SINA BAKRESTE

Mubalute Kuli Bazwelepili Kusebeleza Jehova

Mulute bahasanyi babanca kuli babe ni tukufalelo ni kuyanga mwa bukombwa ka nako ni nako. Mutuse muituti wamina kuli abe muhasanyi yaeza hande.