Haiba mwanana ki yena yatilo lukwalulela sikwalo, luswanela kumubulelela kuli lubata kuambola ni bashemi bahae. Halueza cwalo, lubonisa likute kwa ketelelo ya mwa lubasi. (Liprov. 6:20) Haiba mwanana alukupa kuli lukene mwa ndu, luswanela kuhana. Haiba bashemi bahae habayo, luswanela kuyo taha nako isili.

Haiba saali yahulile, mwendi yabonahala kuli umwahalaa lilimo za ma 15 kuisa 19, musaswanela kumubuza ka za bashemi bahae. Haiba habayo, lwakona kumubuza ka za haiba bashemi bahae bamulumelezanga kuiketela libuka za kubala. Haiba bamulumelezanga, lwakona kumufa hatiso kamba mwendi kumutaluseza kuli wakona kuipalela zona fa webusaiti ya jw.org.

Halueza musipili wa makutisezo ku mukulwani yanaabonisize kutabela, luswanela kumukupa kuli lubata kubonana ni bashemi bahae. Kueza cwalo kuka lulumeleza kutalusa libaka halutilo pota ni kubabonisa kuli kelezo ya Bibele kwa mabasi yatusa mi yasepeha. (Samu 119:86, 138) Haiba lubonisa kuli lwakuteka bashemi mi lwabaisa pilu, lukakona kufa bupaki bobunde ku bona, mi kwapili lwakona kuba ni kolo yeñwi ya kukutaza taba yende kwa lubasi lwabona.—1 Pit. 2:12.