Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Buka ya Mukopano wa Bupilo ni Bukombwa  |  September 2016

 KUPILA SINA BAKRESTE

Musike Mwaezanga Lika Zelatelela Hamuzamaisa Tuto ya Bibele

Musike Mwaezanga Lika Zelatelela Hamuzamaisa Tuto ya Bibele
MUBONE
Text
Image

Kubulela Hahulu: Musike mwaikutwa kuli muswanela kutalusa lika kaufela. Jesu naaitusisanga lipuzo kwa kutusa batu kunahana ni kufumana likalabo zelukile kwa lipuzo zabona. (Mat. 17:24-27) Lipuzo litahisa kuli tuto izamaye hande mi likona kumitusa kulemuha zalumela muituti wamina. (be 253 ¶3-4) Hamubuza puzo, mulibelele kalabo ka pilu-telele. Haiba muituti aalaba kalabo yefosahezi, musike mwa mutaluseza kalabo yelukile, kono mumutuse kufumana kalabo ka kuitusisa lipuzo zeñwi. (be 238 ¶1-2) Mubulele ka lubilo loluka konisa muituti kuutwisisa litaba zenca.—be 230 ¶4

Kutatafaza Tuto: Musike mwabulela litaba kaufela zemuziba ka za tuto yemuituta. (Joa. 16:12) Mubone teñi kuli mwatusa muituti kuutwisisa sisupo sesituna sesi mwa paragilafu. (be 226 ¶4-5) Kubulela litaba zeñata, nihaiba zetabisa, kwakona kutahisa kuli muituti asike alemuha sisupo sesituna sesi mwa paragilafu. (be 235 ¶3) Muituti asautwisisa feela sisupo sesituna, mushimbulukele mwa paragilafu yetatama.

Kubata Feela Kufeza Litaba: Lubata kuli litaba zelubulela lifite batu kwa lipilu, isiñi feela kubata kufeza litaba zeluituta. (Luka 24:32) Muitusise mañolo fo kutomile lisupo zetuna za tuto ilikuli muituti atusiwe hahulu ki Linzwi la Mulimu. (2 Makor. 10:4; Maheb. 4:12; be 144 ¶1-3) Muitusise liswanisezo zeutwisiseha ka bunolo. (be 245 ¶2-4) Munahane za matata ni litaba zalumela mutu yemuituta ni yena, mi muzamaise tuto ka nzila yeka mutusa. Mubuze lipuzo zecwale ka ze: “Muikutwa cwañi ka za litaba zemusweli kuituta?” “Taba ye ilulutañi ka za Jehova?” “Mukona kutusiwa cwañi haiba mulatelela kelezo ye?”—be 238 ¶3-5; 259 ¶1.