Kubonisa lilato la Sikreste mwa naha ya Malawi

BUKA YA MUKOPANO WA BUPILO NI BUKOMBWA October 2018

Liakalezo za Mwakuambolisanela ni Batu

Mukoloko obonisa litaba ka za libaka batu habanyanda ni zakaeza Mulimu ka za manyando ao.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Jesu Ubabalela Lingu Zahae

Jesu, yena Mulisana Yomunde, waziba yeñwi ni yeñwi ya lingu zahae, waziba zelitokwa, waziba bufokoli bwazona, mi waziba ni bunde bwazona.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Mulikanyise Mukekecima wa Jesu

Ki nto mañi yetabisa hahulu ka za mukekecima ni makeke a Jesu?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

“Nimitomezi Mutala”

Jesu naalutile baa­positola bahae kuli babe ni buikokobezo ni kuli baezange misebezi ya kwatasi ka mulelo wa kutusa mizwale babona.

KUPILA SINA BAKRESTE

Lilato Lizibahaza Bakreste ba Niti—Muhane Buitati ni Kufilikana

Kuli lubonise lilato leliswana ni lanaabonisize Kreste, luswanela kuisa pilu babañwi ni kuambuka kufilikananga.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

“Hamu ba Lifasi”

Balateleli ba Jesu nebaka tokwa kuba ni bundume kuli bazwelepili kuambuka mibonelo ni likezo za batu ba lifasi babapila ni bona.

KUPILA SINA BAKRESTE

Lilato Lizibahaza Bakreste ba Niti—Mubukeleze Swalisano Yemuikola

Kuli luzwelepili kuswalisana, luswanela kuisa pilu kwa lika zende zebaeza babañwi ni kuswalela babañwi ka pilu kaufela.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Jesu Naapakile Niti

Ka kuba balutiwa ba Jesu, ni luna lupaka niti ka manzwi ni ka likezo.

KUPILA SINA BAKRESTE

Lilato Lizibahaza Bakreste ba Niti—Mutabiswe ki Niti

Luswanela kupaka niti ni kutabiswa ki niti kusina taba kuli lupila mwa lifasi mokutezi batu babasa bulelangi niti ni babasika luka.