Kufa trakiti ya Bakapila Hape mwa Tuvalu

BUKA YA MUKOPANO WA BUPILO NI BUKOMBWA October 2017

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

Liakalezo za Mwakufela magazini ya Muzuhe! ni kuluta niti ka za momukona kuboniseza kuli mwalata Mulimu. Muitusise litaba zeo kuli mulukise mitahisezo yamina.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Daniele Naapolofitile ka za Kutaha Kwa Mesia

Daniele kauhanyo 9 ibulela ka za kutaha kwa mesiya. Ki lifi likezahalo zeñwi zebulezwi mwa bupolofita bo?

KUPILA SINA BAKRESTE

Momukona Kubela Muituti Yomunde wa Mañolo

Kubanga ni tuto ya Bibele yende kwakona kumitusa kuzwelapili kusepahala hamuli mwa miliko. Kono mukona kukalela kai?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Jehova Naazibile Zeneka Ezahala Kwa Malena

Jehova naaitusisize mupolofita Daniele kupolofita za kuzuha ni kuwa kwa malena ba kwapili ni mibuso yabona.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Kana Mwatabela Kuba ni Lilato Lelisa Feli Sina Jehova?

Ki lika mañi zekona kulutusa kuba ni lilato lelisa feli? Ki lika mañi zelukona kuituta ku Hosea ni musalaa hae yanaasa sepahali, Gomere?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Musebeleze Jehova ka Momukonela Kaufela

Kusebeleza Jehova ka molukonela kaufela kwamutabisa mi kwalutusa. Ki sitabelo mañi saanga Jehova kuba sesiñwi sa matabelo amande hahulu?

KUPILA SINA BAKRESTE

Mulumbeke Jehova Mwa Bupilo Bwamina!

Bupilo ki mpo ya butokwa. Lulika ka taata kuitusisa buikoneli bwaluna kukuteka ni kukanyisa Jehova, yena Mufani wa Bupilo.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

“Bana Bamina Babashimani ni Babasizana Bakapolofita”

Lukona kutusa cwañi babatozizwe mwa musebezi wabona wa kupolofita?