Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Buka ya Mukopano wa Bupilo ni Bukombwa  |  October 2016

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

MU ZUHE!

Puzo: Batu babañwi bakakanya kuli Jesu naaliteñi luli, kono babañwi balumela kuli naaliteñi. Babañwi bona bali halukoni kuziba buniti bwa taba yeo. Mina mubona cwañi?

Kufa Hatiso: Magazini ye ya Mu Zuhe! inyakisisa bupaki bobufumanwi ka za taba yeo.

MULUTE NITI

Puzo: Ki sifi sesiezahala ku luna halushwa?

Liñolo: Joa. 11:11-14

Niti: Mutu haashwa, watuhelanga kupila. Kacwalo, halutokwi kusaba kuli lukayo nyandiswa kwa sibaka sesiñwi hase lushwile. Jesu naabapanyize lifu kwa buloko. Sina mwanaazuselize Lazaro kwa bafu, Jesu ukazusa balatiwa baluna babashwile ilikuli baikole bupilo fa lifasi hape.—Jobo 14:14.

PAMPILI YA KUMEMELA BATU KWA MIKOPANO YA PUTEHO (inv)

Kufa Hatiso: Nimimema kuli muto teeleza kwa ngambolo ya Bibele kusina tifo. Ngambolo yeo ikafelwa kwa Ndu ya Mubuso, kona kwa sibaka saluna sa kulapelela. [Mufe pampili ya memo, mubulele nako ni sibaka kokuezezwanga mukopano wa la Sunda, mi mutaluse toho ya taba ya ngambolo yekafiwa.]

Puzo: Kana semukile mwafumaneha kwa Ndu ya Mubuso? [Haiba kwaswanela, mubuhise vidio yeli Kiñi ze Ezahalanga Kwa Ndu ya Mubuso?]

MUÑOLE AKALEZO YAMINA

Use the format in the preceding examples to create your own field service presentation.