Jehova uboni teñi kuli zeneezahezi mwa bupilo bwa baana ni basali ba kwamulaho bane banani tumelo zañolwa mwa Linzwi lahae, ilikuli alulute lituto za butokwa. (Maro. 15:4) Muitutileñi mwa buka ya Jonasi? Mubuhe vidio yeli Kulapela Sina Lubasi: Jonasi—Kuituta Kwa Sishemo sa Jehova, mi kihona mukaalaba lipuzo zelatelela:

  • Ki matata mañi ene bakopani ni ona bahasanyi babalaalu mwa vidio ye?

  • Buka ya Jonasi ikona kulususueza cwañi halufiwa kelezo kamba halulatehelwa ki matohonolo amañwi mwa sebelezo yaluna ku Jehova? (1 Sam. 16:7; Jona. 3:1, 2)

  • Likande la Jonasi likona kulutusa cwañi kuzwelepili kuba ni mubonelo omunde ka za batu belukutaza ku bona? (Jona. 4:11; Mat. 5:7)

  • Zeneezahezi ku Jonasi likona kuluomba-omba cwañi halukula butuku bobusa foli? (Jona. 2:1, 2, 7, 9)

  • Vidio ye imitusize cwañi kulemuha libaka kubalanga Bibele ni kunahanisisa zelubala hakuli kwa butokwa?