Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KUPILA SINA BAKRESTE

Muzwelepili Kutona Kwa Moya Hakuba ni Licinceho

Muzwelepili Kutona Kwa Moya Hakuba ni Licinceho

Licinceho litamehile kubateñi sihulu mwa mazazi a mafelelezo a. (1 Makor. 7:31) Ibe kuli lwalibelela licinceho zeo kamba kutokwa, ibe kuli ki zende kamba ki zemaswe, licinceho zakona kulufilikanya mi silikani saluna ni Jehova sakona kufokola. Ki lika mañi zekona kulutusa kuzwelapili kutona kwa moya hakuba ni cinceho? Mubuhe vidio yeli Muzwelepili Kutiya Kwa Moya Hamututela Kusili, mi kihona mukaalaba lipuzo zelatelela:

  • Muzwale yomuñwi naafile ndate lubasi yomuñwi kelezo mañi?

  • Lubasi lolu mwa vidio ye, nelusebelisize cwañi sikuka sesi kwa Mateu 7:25?

  • Lubasi neluitukiselize cwañi kututa, mi nto yeo neibatusize cwañi?

  • Ki lika mañi zenetusize lubasi kuamuhela licinceho za kututela mwa puteho isili ni kukutaleza mwa sibaka sesinca?

Licinceho zetuna zenikopani ni zona cwanoñu fa:

Nikona kusebelisa cwañi likuka ze mwa vidio ye?