Jehova ubata kuli luikole musebezi waluna mi ululuta mwakuezeza cwalo. Mutu wakona kuituta kuikola musebezi haiba aba ni mubonelo omunde ka za musebezi.

Mwakona kuikola musebezi wamina haiba . . .

3:13; 4:6

  • muba ni mubonelo omunde

  • munahana ka za mo musebezi wamina utuseza babañwi

  • mueza musebezi wamina hande ka momukonela kaufela, kono hamutuhela kusebeza, muisa mamelelo kwa lubasi lwamina ni kwa bulapeli bwamina