Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KUPILA SINA BAKRESTE

Mwakuitusiseza Buka ya Bibele Ilulutañi?

Mwakuitusiseza Buka ya Bibele Ilulutañi?

Buka ya Ilulutañi? ni buka ya Bibele I Lutañi? zaswana ka linzila zeñwi. Bubeli bwa libuka zeo ki zeñwi za liitusiso zeitusiswa kwa kuluta batu, mi litalusa liniti zeswana ka mutatamanelo oswana. Kono buka ya Ilulutañi? yona iitusisa manzwi abunolo mi italusa litaba ka nzila yebunolo. Ilukiselizwe batu babakona kufumana taata kuutwisisa buka ya Bibele I Lutañi? Ka kushutana ni buka ya Bibele I Lutañi? yenani litaba zeekelizwe, buka ya Ilulutañi? yona inani litaluso za kwa mafelelezo zetalusa manzwi amañwi ka bunolo ni lituto zeñwi ze mwa litaba zefumaneha mwahali a buka yeo. Likauhanyo za yona halina lipuzo za kwa makalelo kamba mambokisi a lundululo. Kono kwa mafelelezo a likauhanyo, kunani litaba ka bukuswani ka za liniti za Bibele zetalusizwe mwa litaba zefumaneha mwahali a buka yeo. Sina feela moluitusisezanga buka ya Bibele I Lutañi? lwakona kufa buka ya Ilulutañi? ka nako ifi kamba ifi mwa bukombwa, nihaikaba kuli haki yona yefiwa mwa kweli yeo. Lukona kuitusisa cwañi likalulo zende hahulu za buka ya Ilulutañi? haluzamaisa tuto ya Bibele?

LITABA KA BUKUSWANI: Batu babañata bakatuseha ka kuitusisa muezezo oluitusisanga haluituta buka ya Bibele I Lutañi? wa kubala paragilafu ni kubuza puzo hasamulaho. Kono kucwañi haiba muituti hautwisisi hande puo kamba haabali hande. Mwa muinelo wo, mwakona kuketa kuituta ni muituti yo ka kuitusisa buka ya Ilulutañi? Mi fo, litaba ka bukuswani ze kwa mafelelezo a likauhanyo zakona kuitusiswa sina foitomile tuto mi muituti wakona kususuezwa kuli abale litaba zefumaneha mwahali a buka ka nako yahae. Kalulo ni kalulo yetalusa niti ye mwa Bibele, hañata yakona kuitutiwa mwa mizuzu yebato ba 15. Bakeñisa kuli litaba ka bukuswani halitalusi ka butungi litaba zefumaneha mwahali a buka, muluti uswanela kuitukiseza hande, inze abeile mwa munahano butokwi bwa muituti. Haiba muluti aituta ni muituti ka kuitusisa litaba zefumaneha mwahali a buka, litaba ka bukuswani zakona kuitusiswa sina lundululo.

LITALUSO ZA KWA MAFELELEZO: Manzwi ni lituto ze mwa litaluso za kwa mafelelezo libeilwe ka mutatamanelo oswana ni olibeilwe ka ona mwahali a buka. Hakuitutiwa buka ya Ilulutañi? muluti wakona kuketa kunyakisisa kamba kusanyakisisa litaluso za kwa mafelelezo ka nako ya tuto.