Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Buka ya Mukopano wa Bupilo ni Bukombwa  |  November 2016

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

TAWALA YA MULIBELELI

Puzo: Haiba mutu yomuñwi amibuza kuli kwa lihalimu kubonahala cwañi, mukona kualaba cwañi?

Liñolo: Joa. 8:23

Kufa Hatiso: Magazini ye ya Tawala ya Mulibeleli inyakisisa lika zaapatuluzi Jesu ni Ndatahe ka za lihalimu.

MULUTE NITI

Puzo: Kana mwalumela kuli bupolofita bo bwa mwa Bibele butalusa lika zelusweli kuiponela kacenu?

Liñolo: 2 Tim. 3:1-5

Niti: Bakeñisa kuli bupolofita bwa mwa Bibele ka za mazazi a maungulelo busweli bwatalelezwa cwale, lwakona kusepa kuli bupolofita ka za nako yende ya kwapili bukatalelezwa ni bona.

KI KABAKALAÑI HA LU SWANELA KU ITUTA BIBELE? (Vidio)

Makalelo: Lusweli kubuhisa batu vidio yekuswani yetalusa kolukona kufumana likalabo zekolwisa kwa lipuzo za butokwa hahulu mwa bupilo. [Mubuhise vidio.]

Kufa Hatiso: Buka ye ibonisa zeibulela Bibele ka za mo Mulimu akafeliseza matata a mwa lifasi. [Mufe buka ya Bibele Ilutañi? kamba buka ya Ilulutañi?]

MUÑOLE AKALEZO YAMINA

Muitusise muezezo oitusisizwe mwa liakalezo ze bonisizwe kuli muñole akalezo yamina.