9:1-7

Munahane feela mwanaaikutwezi Jesu hanaautwile Ndatahe wa kwa lihalimu inze abulela kuli wamulata, ili mwa pono yenebonisa kufetuha kwa ponahalo ya Jesu. Taba yeo neitiisize Jesu mi neika mutusa kutiyela manyando anaatuha akopana ni ona. Kuzwa fo, taba yeo hape neitiisize hahulu Pitrosi, Jakobo, ni Joani, mi neibakolwisize kuli Jesu luli neli yena Mesia mi nebanani mabaka amande a kumuutwa. Kuzwa foo, hamulaho wa lilimo ze 32, Pitrosi naasahupula kezahalo yeo ni mone imutuselize kuutwisisa “linzwi la bupolofita.”—2 Pit. 1:16-19.

Nihaike kuli nelusika bona pono yende yeo, lusweli lwaiponela moitalelelezwa kacenu. Jesu usweli wabusa sina Mulena yamaata. Hona cwale-cwale fa, ‘ukafeleleza tulo yahae,’ ili yekatahisa lifasi lelinca la kuluka.—Sin. 6:2.

Tumelo yamina itiisizwe cwañi ka kubona bupolofita bwa mwa Bibele habutalelezwa?