MUBUHE VIDIO YA JEHOVA HALIBALI LILATO LAMINA, MI MUALABE LIPUZO ZELATELELA:

  • Ki matata mañi ebakopana ni ona basupali?

  • Buñata bwa basupali banani kalemeno mañi kakande?

  • Haiba ki kale musupala, Livitike 19:32 ni Liproverbia 16:31 likona kumisusueza cwañi?

  • Jehova uunga cwañi batanga bahae babasupezi ili babasakoni kueza zeñata mwa bukombwa?

  • Jehova ubata kuli luezeñi niha luli basupali?

  • Basupali bakona kususueza cwañi babanca?

  • Muzwale kamba kaizeli wa musupali naamisusuelize cwañi cwanoñu fa?