Kuli mutu aine mwa tabernakele ya Jehova, kutalusa kuli mutu yo ki mulikanaa Mulimu, ili yamusepa ni kumuutwa. Liñolo la Samu kauhanyo 15 litalusa lika zatokwa Jehova ku mutu yali mulikanaa hae.

MULIKANAA JEHOVAH USWANELA KUBA MUTU . . .

  • yasepahala

  • yabulela niti, nihaiba mwa pilu yahae

  • yakuteka batanga ba Jehova

  • yataleleza sasepisize, nihakuli taata kueza cwalo

  • yatusa babotana kusina kulibelela sesiñwi ku bona

MULIKANAA JEHOVAH USWANELA KUAMBUKA . . .

  • lusebo ni kusinya babañwi mabizo

  • kueza maswe mutu yomuñwi

  • kuitusisa maswe Bakreste babañwi

  • kueza silikani ni batu babasa sebelezi Jehova kamba babasa muutwi

  • kuamuhela kweta