Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KUPILA SINA BAKRESTE

Momukona Kuñolela Liñolo

Momukona Kuñolela Liñolo
  • Muitusise keyala yamina. Haiba muikutwa kuli hamukoni kuitusisa keyala yamina, mwakona kuitusisa keyala ya Ndu ya Mubuso haiba baana-bahulu bamilumelelize kuitusisa yona. Nihakulicwalo, HAMUSWANELI kuitusisa keyala ya ofisi ya mutai.

  • Muitusise libizo la mutu yo haiba mwamuziba. Kueza cwalo kukatahisa kuli mutu yo azibe kuli liñolo leo litaha kuyena luli.

  • Mubone teñi kuli mwañola hande manzwi ka mwaswanela kuñolelwa, mwalatelela milao ya puo yamina, ni kuli mwaitusisa hande lisupo zealula mibamba. Liñolo leo liswanela kubonahala hande, mi haliswaneli kubonahala busafa. Haiba hamuna kutaipa liñolo leo, mueze momukonela kaufela kuli zemuñola libonahale hande. Manzwi emuitusisa mwa liñolo lamina autwahale kuba ni silikani ni likute.

Liñolo lelibonisizwe fa likepe le, libonisa hande momukona kuezeza cwalo. Liñolo leo ki mutala feela mi hamuswaneli kulikopisa ka moliinezi luli nako kaufela hamukutaza ka kuitusisa liñolo. Muñole liñolo lamina ka nzila yekatusa mubali wamina ni ka kuya ka mokuezezwa mwa sibaka semupila kusona.