25:1-12

Nihaike kuli nguli ya Jesu ya basizana baalishumi italusa za balateleli bahae babatozizwe, tuto ye mwateñi itusa Bakreste kaufela. (w15 3/15 12-16) “Hakulicwalo, muzwelepili kutona kakuli hamuzibi lizazi kamba nako.” (Mat. 25:13) Kana mwakona kubulela zeitalusa nguli ya Jesu?

  • Munyali (timana 1)—Jesu

  • Basizana bane baitukiselize ili babanani kutwisiso (timana 2)—Bakreste babatozizwe babaitukiselize kupeta ka busepahali musebezi obafilwe ili bababenya sina mamonyi kuisa kwa mafelelezo (Mafil. 2:15)

  • Muhuwo: “Munyali ki yo ufitile!” (timana 6)—Bupaki bwa kubateñi kwa Jesu

  • Basizana ba likuba (timana 8)—Bakreste babatozizwe babaya kuyo katanyeza Munyali kono habazwelipili kutona ni kusepahala

  • Basizana babanani kutwisiso bahana kuikabela oli yabona ni basizana ba likuba (timana 9)—Hamulaho wa kuswaiwa kwa mafelelezo, Bakreste babatozizwe babasepahala habasana kutusa mutu ufi kamba ufi yatuhezi kusepahala

  • “Munyali apunya” (timana 10)—Jesu utaha kutofa katulo kwa mafelelezo a ñalelwa yetuna

  • Basizana babanani kutwisiso bakena ni munyali mwa mukiti wa linyalo, mi sikwalo sakwaliwa (timana 10)—Jesu ukubukanyeza Bakreste babatozizwe babasepahala kwa lihalimu, kono Bakreste babatozizwe babasika sepahala bapalelwa kufumana mupuzo wabona wa kwa lihalimu