MUBONE
Text
Image

Mwendi Jeremia naanani lilimo ze bato eza 25 Jehova hamuketa kuba mupolofita. Jeremia naaikutwile kuli naasakoni kupeta buikalabelo bo, kono Jehova naamusepisize kuli naakazwelapili kumutusa.

  1. 647

    Jeremia uketiwa kuba mupolofita

  2. 607

    Jerusalema yasinyiwa

  3. 580

    Buka ya Jeremia yafezwa kuñolwa

Lilimo kaufela ki za ma B.C.E.