Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

TAWALA YA MULIBELELI

Puzo: Mubona cwañi, ki ifi mpo yetuna ka kufitisisa yalufile Mulimu?

Liñolo: Joa. 3:16

Kufa Hatiso: Magazini ye ya Tawala ya Mulibeleli ibonisa libaka Mulimu hanaalumile Jesu kutaha fa lifasi kuto lushwela ni molukona kuboniseza buitumelo kwa mpo yeo.

MUBUSO WA MULIMU KI NTO MAÑI?

Puzo: [Mubonise mutu yemuambola ni yena likepe la fahalimu la trakiti yeo.] Mukona kualaba cwañi puzo ye? Kana Mubuso wa Mulimu ki nto ye mwa pilu yamina? ki pulelo feela ya swanisezo? kamba ki puso ye kwa lihalimu?

Liñolo: Dan. 2:44; Isa. 9:6, litaluso ze kwatasi.

Kufa Hatiso: Trakiti ye, italusa momukona kutusezwa ki Mubuso wa Mulimu.

PAMPILI YA KUMEMELA BATU KWA KUPUZO

Kufa Hatiso: Lusweli kumemela batu kwa kezahalo ya butokwa hahulu. [Mufe mutu yemuambola ni yena pampili ya memo.] La April 11, batu babañata-ñata mwa lifasi kaufela bakakopana hamoho kuhupula lifu la Jesu ni kuteeleza kwa ngambolo ya Bibele yebasike batokwa kulifela sesiñwi, yekatalusa ka mo lifu la Jesu likona kulutuseza. Pampili ye ya kumimema, ibonisa nako ni sibaka kouka ezezwa mukopano wo mwa silalanda saluna. Lusepa kuli mukato ba ni luna.

MUÑOLE AKALEZO YAMINA

Muitusise muezezo oitusisizwe mwa liakalezo ze bonisizwe kuli muñole akalezo yamina.