Kumemela batu kwa Mulalelo wa Mulena mwa Albania

BUKA YA MUKOPANO WA BUPILO NI BUKOMBWA March 2017

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

Liakalezo za mwakufela magazini ya Tawala ya Mulibeleli ni mwakulutela niti ka za Mubuso wa Mulimu. Muitusise litaba zeo kuli mulukise mitahisezo yamina.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

“Niinzi ni Wena Kuli Nikupilise”

Jehova Mulimu haaketa Jeremia kuba mupolofita, Jeremia naaikutwile kuli naasakoni kupeta buikalabelo bo. Jehova naamutiisize cwañi?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Nebatuhezi Kueza Tato ya Mulimu

Maisilaele nebanahana kuli matabelo ene bafanga ka kulatelela feela sizo naakatahisa kuli baswalelwe bufosi bwabona. Jeremia ka bundume naapatuluzi libi ni buipi bwabona.

KUPILA SINA BAKRESTE

Mwakuitusiseza Broshuwa ya Ki bo Mañi Babaeza Tato ya Jehova Kacenu?

Muitusise broshuwa ye kuli mutuse baituti bamina ba Bibele kuziba hande Lipaki za Jehova ni kubaluta ka za misebezi yaluna ni kopano yaluna.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Batu Bakona Feela Kukondisa Habaetelelwa ki Jehova

Mwa Isilaele wa kwaikale, batu bane balatelela ketelelo ya Jehova Mulimu nebaikola kupila mwa kozo, tabo, ni buiketo.

KUPILA SINA BAKRESTE

Mwakuitusiseza Broshuwa ya Mu Teeleze ku Mulimu

Muitusise maswaniso ni mañolo kutusa batu babasa zibi hande kubala kuli baitute lituto za mwa Bibele za makalelo.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Maisilaele Nebalibezi Jehova

Jehova Mulimu naabonisañi hanaabulelezi Jeremia kuli azamaye musipili wa likilomita zeeza 500 kuya kwa Nuka ya Eufrati ni kuyo pata lukanda lwa line kwateñi?

KUPILA SINA BAKRESTE

Mutuse Lubasi Lwamina Kuhupula Jehova

Kubanga ni Nako ya Kulapela Sina Lubasi kamita, ili yetusa hande lubasi kwakona kutusa lubasi lwamina kuhupula Jehova. Mukona kutatulula cwañi matata akona kumipaleliswa kubanga ni nako ya kulapela sina lubasi?