Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KUPILA SINA BAKRESTE

Muamuhele Baenyi Baluna

Muamuhele Baenyi Baluna

Lulibelela kuamuhela baenyi bababato ba 12 milioni babaka fumaneha kwa Kupuzo ya lifu la Jesu yekabateñi la 23 March. Muzwale yakafa ngambolo yetalusa za mpo yalufile Jehova ya tiululo ni limbuyoti zeñwi zakwapili zekatiswa ki tiululo, ukafa bupaki bobunde hahulu kwa batu babaka fumaneha kwa Kupuzo! (Isa. 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23; Joa. 3:16) Kono haki mubuleli feela yaka fa bupaki fa kezahalo yeipitezi yeo. Kaufelaa luna lwakona kufa bupaki ka kuamuhela hande baenyi baluna. (Maro. 15:7) Ki ze liakalezo zeñwi zebonisa molukona kuezeza cwalo.

  • Mwa sibaka sa kuina feela fa sipula ni kulibelela kuli tukiso ikalise, muamuhele baenyi ni bahasanyi babañwi babafokozi ka kubalumelisa ni kubabonisa silikani

  • Mwa sibaka sa kuisa feela pilu kwa batu bemumemile, muise pilu ni kwa batu babañwi babamemilwe ki bahasanyi babañwi. Mumeme baenyi babañwi kuli baine ni mina ilikuli muitusise hamoho Bibele ni buka yamina ya lipina

  • Hamulaho wa ngambolo, mulukuluhe kualaba lipuzo zebakona kumibuza. Haiba hamuna kuba ni nako yeñata, bakeñisa kuli mukatokwa kusiyela puteho yeñwi sibaka, mueze litukiso za kupotela batu bao mazazinyana kuzwa fo. Haiba hamuzibi ko baina batu bao, kamba hamuna nombolo yabona ya foni, mwakona kubabuza kuli: “Nenibata kuutwa maikuto amina fa tukiso yelubile ni yona. Kana kunani nzila yeñwi yenikona kumifuma ka yona?”