Jehova naapolofitile zenekaezahala kwapili

Mukunupi wa buta wa sikwata sa balibeleli ba mulena wa Peresia

“Muloze masho”

51:11, 28

  • Mamede ni Maperesia neli bakunupi ba buta babande mi nebaitusisanga hahulu buta mwa lindwa zabona. Nebalozanga masho abona kuli atabe hande luli

“Lindwalume za Babilona lituhezi kulwana”

51:30

  • Fa licwe la Nabonidus Chronicle kuñozwi kuli: “Mpi ya Sirusi neikeni mwa muleneñi wa Babilona kusina kulwana.” Taba yeo italusa kuli nebakeni mwa muleneñi kusina kulwaniswa, mi taba yeo ilumelelana ni bupolofita bwa Jeremia

Licwe la Nabonidus Chronicle

“Babilona ukaba mabunda a macwe [ni] matota kuya kuile”

51:37, 62

  • Kukala ka silimo sa 539 B.C.E., libubo la muleneñi wa Babilona lakala kufela. Alexandere Yomutuna naalelile kuli aeze Babilona kuba muleneñi wahae omutuna, kono ashwa ka sipundumukela. Kwa makalelo a lilimo za Bukreste, nekusanani sikwata sa Majuda bane basapila mwateñi, mi nto yeo neitahisize kuli muapositola Pitrosi apotele Babilona. Kono mwa lilimo za ma 300 C.E., muleneñi nese usinyizwe, mi hamulaho wa nako, waba siyo

Kutalelezwa kwa bupolofita bwa mwa Bibele kunitusa cwañi?

 

Ki lika mañi zenikona kuluta babañwi ka za bupolofita bo?