Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KUPILA SINA BAKRESTE

Mukuteke Likuka za Jehova Zelukile

Mukuteke Likuka za Jehova Zelukile

Jehova ufile batu likuka zelukile zebaswanela kulatelela. Ka mutala, ulaezi kuli batu babaswanela kukena mwa linyalo ki muuna alimuñwi ni musali alimuñwi, mi baswanela kupila hamoho kuisa lifu. (Mat. 19:4-6, 9) Mulimu utoile buhule bwa mufuta kaufela. (1 Makor. 6:9, 10) Mane ulufile likuka zelutusa kuba ni mutinelo omunde, ni zelutusa kubonahala hande, ili kuli lushutane ni batu babañwi.—Deut. 22:5; 1 Tim. 2:9, 10.

Batu babañata mwa lifasi kacenu habakuteki likuka za Jehova. (Maro. 1:18-32) Mutinelo wabona, ponahalo yabona, ni likezo zabona litomile fa mibonelo ya batu babañata mwa lifasi. Babañwi balukuluhile kueza lika zemaswe mi banyaza babañwi kabakala kuli balatelela likuka zeshutana ni zabona.—1 Pit. 4:3, 4.

Ka kuba Lipaki za Jehova, luswanela kuyemela likuka zelukile za Mulimu ka bundume. (Maro. 12:9) Ka mukwa ufi? Luswanela kutusa babañwi kuziba likuka zabata Jehova kuli lulatelele. Kono hape lutokwa kupila ka likuka zepahami zeo zalufile Jehova. Ka mutala, haluketa litino zaluna, lwakona kuipuza kuli: ‘Kana litino zeniketa libonisa kuli nakuteka likuka za Jehova kamba nilatelela likuka za lifasi? Kana mutinelo ni ponahalo yaka zanizibahaza sina Mukreste yasaba Mulimu?’ Kamba haluketa filimu ya kubuha, lwakona kuipuza kuli: ‘Kana Jehova watabela filimu ye, yenibata kubuha? Ki likuka za mañi zeibonisa hahulu filimu ye? Kana lika zeniketa kuitabisa ka zona likatahisa kuli nieze nto yeñwi yemaswe? (Samu 101:3) Kana likatahisa kuli yomuñwi mwa lubasi lwaka kamba mutu yomuñwi feela asitatale?’—1 Makor. 10:31-33.

Ki kabakalañi hakuli kwa butokwa kukuteka likuka zelukile za Jehova? Kreste Jesu utuha asinya macaba ni bumaswe kaufela. (Ezek. 9:4-7) Ki batu feela babaeza tato ya Mulimu babakazwelapili kupila. (1 Joa. 2:15-17) Ka libaka leo, haike kaufelaa luna lukuteke likuka za Jehova zelukile ili kuli muzamao waluna omunde utahise kuli batu babalubona bakanyise Mulimu.—1 Pit. 2:11, 12.

Zeniketa kutina libonisañi ka za likuka zenilatelela?

MUBUHE VIDIO YA MUBE MULIKANAA JEHOVA—MUUNA ALIMUÑWI, MUSALI ALIMUÑWI, MI HASAMULAHO MUNYAKISISE LIPUZO ZELATELELA:

  • Ki kabakalañi halutokwa kulatelela likuka za Jehova zelukile?

  • Ki kabakalañi bashemi habaswanela kukalisa kuluta bana babona likuka za Jehova zelukile inze basali babanyinyani?

  • Banana ni babahulu bakona kutusa cwañi batu kutusiwa ki bunde bwa Mulimu?