Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Buka ya Mukopano wa Bupilo ni Bukombwa  |  June 2016

 KUPILA SINA BAKRESTE

Kuekeza Kwa Buikoneli Bwaluna Mwa Bukombwa—Kuitusisa Mavidio Kwa Kuluta

Kuekeza Kwa Buikoneli Bwaluna Mwa Bukombwa—Kuitusisa Mavidio Kwa Kuluta

LIBAKA KUEZA CWALO HAKULI KWA BUTOKWA:

Mavidio akona kufita kwa lipilu za batu kakuli bautwa ni kuiponela zeezahala. Kueza cwalo kuka batusa kuteeleza hande kwa litaba zebulelwa mi baka lihupula ka nako yetelele. Jehova utomile mutala omunde hahulu wa kuitusisa lika zesa libalehi kwa kuluta.—Lik. 10:9-16; Sin. 1:1.

Mavidio a Does God Have a Name?, Who Is the Author of the Bible?, ni How Can We Be Sure the Bible Is True? aekeza kwa litaba ze mwa lituto 2 ni 3 za broshuwa ya Taba ye Nde. Mavidio a Ki Kabakalañi ha lu Swanela ku Ituta Bibele?, Tuto ya Bibele I Eziwanga Cwañi?, ni What Happens at a Kingdom Hall? asusueza mutu ni mutu kuli aitute Bibele ni luna kamba kuli afumanehe kwa mikopano ya puteho. Mavidio aluna amañwi amatelele akona kuitusiswa kwa tuto ya Bibele.—km-E 5/13 3.

MWAKUEZEZA CWALO:

  • Muikungele vidio yemubata kubonisa muñaa ndu

  • Muitukiseze puzo iliñwi kamba zepeli zekaalabiwa mwa vidio

  • Mubuhe vidio hamoho

  • Mubuisane lisupo zetuna

MULIKE MUEZEZO WO:

  • Muye kwa likepe la mafelelezo la yeñwi ya matrakiti aluna, mi mubonise muñaa ndu code yemikonisa kubuha vidio yeli, Ki Kabakalañi ha lu Swanela ku Ituta Bibele?

  • Mubuhise vidio yeli How Can We Be Sure the Bible Is True? mi mufe broshuwa ya Taba ye Nde, mi mubulele fa litaba ze fa tuto 3