18:21, 22

  • Jehova haswalela libi zaluna, haana kulihupula hape kwapili. Mitala ya mwa Bibele yelatelela, ilutusa kusepa kuli Jehova waswalelanga luli.

Muñole likalabo zamina mwa sibaka sesibonisizwe kwatasi.

Mulena Davida

  • Sibi sanaaezize:

  • Zenetahisize kuli aswalelwe:

  • Bupaki bobubonisa kuli Jehova naamuswalezi:

Mulena Manase

  • Sibi sanaaezize:

  • Zenetahisize kuli aswalelwe:

  • Bupaki bobubonisa kuli Jehova naamuswalezi:

Muapositola Pitrosi

  • Sibi sanaaezize:

  • Zenetahisize kuli aswalelwe:

  • Bupaki bobubonisa kuli Jehova naamuswalezi:

Nikona kulikanyisa moya wa Jehova wa kulata kuswalela ka ku: