Kacenu, lwakona kutatafaza bupilo bwaluna ka kuba ni lika zeñata hahulu. Kuli mutu akone kuleka lika zeñata, kulilifela, kulibabalela, ni kulisileleza, utokwa kuba ni nako yeñata ni maata. Jesu naanani lika lisikai feela, kacwalo, maluo naasika mupalelwisa kupeta hande bukombwa bwahae.—Mat. 8:20.

Mukona kueza licinceho zecwañi kuli mube ni lika lisikai mwa bupilo, ilikuli mupete zeñata mwa bukombwa? Hane mukaeza licinceho, kana hakuna yomuñwi mwa lubasi lwamina yakona kueza bupaina? Ibe kuli mu mwa sebelezo ya nako kaufela, kana mulumelelize lika za kwa mubili kutatafaza bupilo bwamina? Kuba ni lika zelikani mwa bupilo halunze lusebeleza Jehova kutahisa tabo, mi kutahisa kuli lukolwe ka zelunani zona.—1Tim. 6:7-9.

Monikona Kunolofaleza Bupilo Bwaka: