Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

TAWALA YA MULIBELELI

Puzo: Kana hamulumeli kuli haiba Bibele izwa ku Mulimu, iswanela kutiyela miinelo kaufela ya kuilwanisa kuli isike yabateñi?

Liñolo: Isa. 40:8

Kufa Hatiso: Litaba ze zelatelela litalusa moipunyuhezi Bibele ka nzila yekomokisa.

TAWALA YA MULIBELELI (likepe la mafelelezo)

Puzo: Nenika tabela kuutwa maikuto amina fa puzo ye. [Mubale puzo yapili ye fa likepe 16.] Batu babañata balumela kuli bulapeli ki nto yebaikupulezi feela batu. Babañwi banahana kuli Mulimu uitusisa bulapeli kuli alusuteleze ku yena. Mina mubona cwañi?

Liñolo: Jak. 1:27.

Kufa Hatiso: Taba ye, italusa zeñwi zeibulela Bibele ka za bulapeli. Nenika tabela kukuta hape kuli lutobuisana lisupo zeñwi ze mwa taba ye.

TABA YE NDE YE ZWA KU MULIMU!

Puzo: Batu babañata baikutwa kuli kubala bupolofita bwa mwa Bibele kuswana feela inge kubala mutende. Kwa lika zene polofitilwe ze, ki lifi zemuiponezi kamba kuikutwela?

Liñolo: 2 Tim. 3:1-5

Kufa Hatiso: Broshuwa ye, italusa libaka lika zeo halili taba yende kwa batu babalata Mulimu. [Muame kwa litaba ze mwa tuto 1, puzo 2.]

MUÑOLE AKALEZO YAMINA

Muitusise muezezo oitusisizwe mwa liakalezo ze bonisizwe kuli muñole akalezo yamina.