Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KUPILA SINA BAKRESTE

“Paulusi Aitumela ku Mulimu mi Atiya Pilu”

“Paulusi Aitumela ku Mulimu mi Atiya Pilu”

Puteho ya mwa Roma hane iutwile kuli Paulusi naataha, sikwata sa mizwale nesizamaile musipili obato eza likilomita ze 64 kuyo katanyeza Paulusi. Lilato la buitomboli lene babonisize mizwale bao neliamile cwañi Paulusi? “Paulusi hababona, aitumela ku Mulimu mi atiya pilu.” (Lik. 28:15) Nihaike kuli Paulusi naazibahala ka kususueza liputeho zanaapotelanga, ka nako yanaali lipatinti, ki yena yanaasusuelizwe.—2 Makor. 13:10.

Kacenu baokameli ba mupotoloho bapotelanga puteho ni puteho kuli basususueze mizwale ni likaizeli. Sina Bakreste babañwi kaufela, baokameli ba mupotoloho ni bona ka linako zeñwi baikutwanga kukatala, kubilaezwa ki lika zeñwi za mwa bupilo ni kuikutwa kuzwafa. Nako yetatama muokameli wa mupotoloho ni musalaa hae habaka potela puteho yamina, ki lika mañi zemukona kueza kuli mubatuse kuba ni bundume, ‘ilikuli mususuezane’ ni bona?—Maro. 1:11, 12.

  • Mufumanehe kwa mukopano wa kuzwela mwa simu. Muokameli wa mupotoloho wasusuezwangwa, bahasanyi habaeza mobakonela kaufela kuli bafumane tuso mwa sunda yeipitezi. (1 Mates. 1:2, 3; 2:20) Mwakona kueza bupaina bwa kutusa mwa kweli ya potela puteho yamina. Kana mwakona kuitatela kusebeza ni yena ni musalaa hae mwa bukombwa kamba kuya ni yomuñwi wa kubona kwa tuto yamina ya Bibele? Muokameli wa mupotoloho ni musalaa hae baikolanga kusebeza ni bahasanyi babashutana-shutana mwa bukombwa, mane nihaiba basahanyi babasali babanca kamba bahasanyi babaikutwa kuli habana hande yeloseli mwa bukombwa.

  • Mube ni moya wa kuamuhela baenyi. Kana mwakona kukupa kuli muokameli wa mupotoloho ni musalaa hae bafitele mwa ndu yamina kamba kubamema kuli muto ca nibona sico? Haiba mueza cwalo, bakaikutwa kuli mwabalata. Muokameli wa mupotoloho ni musalaa hae habatokwi hahulu lika zeñata.—Luka 10:38-42.

  • Muutwe kelezo ni ketelelo ya mi fa muokameli wa mupotoloho mi muisebelise. Muokameli wa mupotoloho ulutusa ka lilato kuli lukone kusebeleza hande Jehova. Ka linako zeñwi, wakona kulufa kelezo yetiile. (1 Makor. 5:1-5) Muokameli wa mupotoloho wabanga ni tabo haluutwa ni kuipeya kwatasi.—Maheb. 13:17

  • Mubonise Buitebuho. Mubulelele muokameli wa mupotoloho ni musalaa hae mo mutuselizwe ki buikatazo bwa bona. Mwakona kueza cwalo ka kuya kuyo bataluseza kamba ka liñolo.—Makolo. 3:15.