11:28-30

“Coko yaka ibunolo”

Ka kuba mubeti, Jesu naaziba mwakubetela coko, mwendi ka kutama coko yeo ka lisila kamba mukata kuli musebezi ukone kupetiwa hande. Haluamuhela coko ya Jesu ya kuba mulutiwa ka nako yelukolobezwa, lukalisa kueza misebezi yetaata, kono kueza cwalo kwakatulusa mi kutahisa limbuyoti zeñata.

Kuzwa ka nako yene muamuhezi coko ya Jesu, ki limbuyoti mañi zemuikozi?