3:4

  • Liapalo zanaapalanga Joani ni ponahalo yahae nelibonisa kuli naapila bupilo bobubunolo ni kuli naaifanile kueza tato ya Mulimu ka kutala

  • Joani naaezize buitomboli bobutuna hahulu, bona bwa kulukiseza Jesu nzila

Kupila bupilo bobubunolo kulutusa kueza zeñata halunze lusebeleza Mulimu mi kutahisa tabo yetuna. Lwakona kunolofaza bupilo bwaluna ka . . .

  • kuziba zelutokwa luli

  • kuambuka kuleka lika zelusa tokwi

  • kulukisa hande mukoloko wa lika zelukona kuleka

  • kuyumba kamba kufanisa lika zelusa itusisi

  • kulifa likoloti kaufela

  • kutuhela musebezi olupatehisa hahulu

Joani naacanga nziye ni linosi la mwa naheñi

Ki lika mañi zenika peta haiba nipila bupilo bobubunolo?