Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Buka ya Mukopano wa Bupilo ni Bukombwa  |  January 2016

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

TAWALA YA MULIBELELI

Puzo: Kana munahana kuli lifasi le nelikaba sibaka sesinde kambe mutu kaufela naakapila ka kuya ka sikuka se?

Liñolo: Maheb. 13:18

Kufa Hatiso: Bibele ilususueza kusepahala mwa lika kaufela. Kacwalo lutokwa kusepahala ka nako kaufela. Tawala ya Mulibeleli ye, ibulela za busepahali.

TAWALA YA MULIBELELI (Likepe la mafelelezo)

Puzo: Nibata kuutwa maikuto amina fa puzo ye. [Mubale puzo yapili.] Batu babañwi balumela kuli hamulaho wa lifu lwazwelanga pili kupila mwa muinelo omuñwi, kono babañwi bona baikutwa kuli lifu ki ona mafelelezo a lika kaufela. Mina mulumelañi?

Liñolo: Muek. 9:5

Kufa Hatiso: Magazini ye ibulela zeñata ka za zeibulela Bibele fa taba ye. Mwakona kuipalela yona! Mi hamulaho lwakona kutoikambota za taba ye.

TABA YE NDE YE ZWA KU MULIMU!

Kufa Hatiso: Nitile kuto mibulelela ka za tuto ya Bibele yesalifelwi. Broshuwa ye, ibonisa komukona kufumana likalabo kwa lipuzo za butokwa mwa Bibele yamina.

Puzo: Kana mukile mwabala Bibele? Kashe ni mibonise bunolo bwa lituto ze mwa broshuwa ye. [Munyakisise puzo yapili mwa tuto ya bubeli.]

Liñolo: Sin. 4:11

MUÑOLE AKALEZO YAMINA

Muitusise muezezo oitusisizwe mwa liakalezo ze bonisizwe kuli muñole akalezo yamina.