Likaizeli baitusisa broshua ya Taba ye Nde mwa Madagascar

BUKA YA MUKOPANO WA BUPILO NI BUKOMBWA January 2016

Liakalezo za Mwakufela Lihatiso

Liakalezo za mwakufela limagazini za Tawala ya Mulibeleli ni Mu Zuhe! ni broshuwa ya Taba ye Nde Yezwa ku Mulimu! Muitusise mitala kuli mueze mitahisezo yamina.

KUBATISISA LITABA ZA BUTOKWA ZA KWA MOYA

Lutokwa Kusebeza ka Taata Kuli Lubukeleze Bulapeli Bwa Niti

Mubeye mwa pono Mulena Ezekiasi inze atukufalelwa bulapeli bwa niti. Muitusise maswaniso abonisizwe, mapa, ni mukoloko obonisa likezahalo ze kwa 2 Makolonika 29–30 kuli limituse.

MUIKATAZE KUPETA HANDE BUKOMBWA

Mwa kuzamaiseza tuto ya Bibele kakuitusisa broshuwa ya ‘Taba ye Nde

Linzila zeketa-lizoho za mwa kuzamaiseza tuto ya Bibele kakuitusisa broshuwa ya ‘Taba ye Nde’.

KUPILA SINA BAKRESTE

Tohonolo Yelunani Yona ya Kuyaha ni Kubabalela Libaka za Bulapeli Bwa Niti

Lukona kubonisa cwañi lilato ni tukufalelo yaluna mwa sebelezo yekenile kwa libaka zaluna za kulapelela?

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Jehova Ulata Mutu Yabakile Habuniti

Bakeñisa kuli Naabakile Habuniti, Manase Naashemubilwe. Mubapanye puso yahae pili asika iswa kale mwa butanga nihasaa lukuluzwi kwa Babilona. (2 Makolonika 33–36)

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Jehova Watalelezanga Lisepiso Zahae

Mukoloko obonisa likezahalo o kwa Ezira 1-5. Kusina taba ni miinelo yetaata, Majuda nebakutezi kwa Babilona, nebakutisize bulapeli bwa niti, ni kuyaha sinca tempele.

LITABA ZA BUTOKWA ZEZWA MWA LINZWI LA MULIMU

Jehova Utabela Batu Babanani Moya wa Buitomboli

Ezira ni banaaya ni bona kwa Jerusalema nebatokwa kuba ni tumelo yetiile, kutukufalelwa bulapeli bwa niti, ni bundume. Muitusise maswaniso ni mapa kuli mubeye mwa pono musipili wabona.

KUPILA SINA BAKRESTE

Kuekeza Kwa Buikoneli Bwaluna Mwa Bukombwa—Kulukisa za Kueza Musipili wa Makutisezo

Linzila zetaalu za mwa kuezeza misipili ya makutisizo yeminde kwa batu bane babonisize kuli batabela kuituta Bibele.