16:21-23

  • Nihaike kuli Pitrosi naabulezi inze aikutwa kuli mubonelo wahae neulukile, Jesu kapili-pili naahakuluzi munahano wa Pitrosi ofosahalile

  • Jesu naaziba kuli yeo nesi nako ya kuli ‘aikutwele butuku.’ Yeo neli yona nako yanaabata Satani kuli Jesu asike atona kwa moya

16:24

Jesu naabulezi lika zetaalu zeluswanela kueza kuli luetelelwe ki tato ya Mulimu. Sesiñwi ni sesiñwi siamañi?

  • Muitobohe

  • Mulwale kota yamina ya linyando

  • Muzwelepili kulatelela Jesu